Nina Beckmann tilldelas Dynamostipendiet

Grafikens Hus museichef Nina Beckmann mottar ett av årets Dynamostipendier på 150 000 kronor av Bildkonstnärsfonden. Stipendiet syftar till att uppmärksamma den som på eget initiativ skapar nya arenor inom samtida bild- och formkonst. 

Dynamostipendierna delas ut av Bildkonstnärsfondens ordförande den 21 mars klockan 16.30 i samband med Open Studios på IASPIS, Maria skolgata 83, Stockholm.

– Stipendiet är verkligen magnifikt och fungerar som ett bevis på det kollektiva engagemang som alla på Grafikens Hus bidrar till, tillsammans med de konstnärer vi samarbetar med, säger Nina Beckmann. Trots hinder som en brand och ett kommunalt avhopp, så blir det här en riktig boost och motivation att fortsätta skapa ett kraftfullt konstprogram som det ambulerande museum vi är idag. Där grafiken som konstform når ut till en bredare publik, både nationellt och internationellt. Där vi vågar utmana etablerade normer och utforska nya gränser. Jag kommer att bära med mig denna fina utmärkelse när vi nu formar vårt nya museum, säger Nina Beckmann, museichef på Grafikens Hus sedan hösten 2012.

Bildkonstnärsfonden delar ut Dynamostipendiet varje år till en eller flera personer som i sin verksamhet skapar betydelsefulla möjligheter för konstnärer att visa sin konst och möta en publik. Stipendiaten behöver inte själv vara konstnär.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

”Dynamostipendiet för 2024 tilldelas Nina Beckmann för sitt oförtrutna arbete som chef för Grafikens Hus. Verksamheten grundades 1996 av en grupp konstnärer och har sedan dess varit en viktig aktör som främjar grafisk konst. Sedan 2016 är institutionen mobil och Beckmann tar tillfället i akt och frågar sig, tillsammans med sitt team, vilka aktörer går att inkludera utöver de som redan beretts plats? Var är det intressant att driva den här sortens initierade projektverksamhet? Det är imponerade att se att varje oväntad förändring av förutsättningarna för verksamheten hanteras av institutionen som en möjlighet att tänka om och utveckla sitt program. Med tillfälliga nedslag – alltid smittsamt inspirerande och situationsspecifika – driver Grafikens hus vidare sitt visionära arbete för framtiden. Nina Beckmann får utmärkelsen för Grafikens Hus lustfyllda och uppsökande sätt att förmedla samtidens grafiska uttryck. Alltid med en strävan att bredda dess scen, med stor professionalitet och en genuin omtanke om dess utövare. ”

Läs Bildkonstnärsfondens pressmeddelande här >

Läs mer om stipendiet och tidigare stipendiater.

 

 

 

 

Foto: Anna Henriksson