Nu Presenterar Vi Expertrådet för ”Samlande Tankar”: Annika Gunnarsson

Svenska / English

Vårt arbetande expertråd vägleder Samlande Tankar filosofiskt, teoretiskt och praktiskt och engagerar konstnärer genom Artist-in-Residence. Nu presenterar vi Annika Gunnarsson.

Annika Gunnarsson är filosofie doktor i Konstvetenskap och arbetar på Moderna Museet som intendent med huvudansvar för teckning och grafiksedan 2001Hon yrkeskarriär började på Gravyrsalen på Nationalmuseum 1992 och hon har sedan dess uppehållit sig vid att arbeta med och forska på samlingar, samlande, utställningar och utställande. I Annika’s avhandling – synligt/osynligt. Receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg (2012) analyserade hon hur vi som betraktare är delaktiga i hur ett verk framträder. 20182020 arbetade Annika deltid på Stockholms universitet som kursansvarig för Curatorutbildningen, Historiska institutionen. Hon är  intresserad av visuella kulturer, berättande, performativa praktiker och organisering av verksamheter.