Våra samarbetspartners

För Grafikens Hus fortsatta utveckling är samarbete med näringslivet, organisationer och stiftelser av avgörande betydelse. Några av våra samarbetsparters nedan är engagerade i specifika, tidsbegränsade projekt, medan andra stöder oss i vår löpande verksamhet.


Grafikens Hus är glada över samarbetet med följande:

Statens Kulturråd

Region Stockholm