Styrelse för Grafikens Hus AB

Styrelseledamöter för Grafikens Hus AB är:

Styrelseordförande

Claes Dahlbäck

Ledamöter

Feryal Mentes
Bettina Pehrsson
Maureen Hoppers
Mikael Kihlman
Jenny Olsson
Martin Sundin

Adjungerade

Nina Beckmann, Grafikens Hus VD


Största ägare med röstmajoritet är Stiftelsen Grafikens Hus. Ordförande i stiftelsen samt samtliga styrelseledamöter är de samma som i aktiebolaget.