På spaning efter den grafik som flytt

Ashik och Koshik Zaman från nättidningen och konstplattformen C-print har skrivit en personlig spaning om konstnärers produktion av grafik, ofta är de verksamma inom ett annat konstområde. Sedan 2014 har Grafikens Hus en konstshop där signerad och numrerad grafik av ett fyrtiotal konstnärer finns till försäljning.

Här kan du ladda ner essän som är publicerad i vår bok ”Utan väggar – Grafikens Hus de mobila åren 2014-2021” som vi gav ut 2022.

Trevlig läsning!