Plötsligt så händer det! Utställning och performance, 5-19 september hos Statens konstråd

I utställningen Plötsligt så händer det! sätter konstnären Afrang Nordlöf Malekian nio grafiska blad ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med nya verk som bland annat tar sig form av lotter, dikter, ljudverk och en performanceföreställning. 

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens Hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 1990-talet är under lupp när konstnären Afrang Nordlöf Malekian tar sig an frågor om klass, demokrati och drömmar. I ett samarbete mellan Statens konstråd och Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts utforskar konstnären grafikens historia som konstnärligt uttryck, såväl som skildrare av samhällsförändringar – i utställning och performance.

Utställning och performance hos Statens konstråd
I utställningen Plötsligt så händer det! utgår konstnären Afrang Nordlöf Malekian från lottens historia och sätter ett urval ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med en unik uppsättning nya lotter. Idén baseras på Grafikens Hus samarbete med Penninglotteriet under åren 1995–1998. Då togs 75 grafiska konstverk fram för att reproduceras i miniatyr på varje lott. Lotteriet som fenomen, med uppdrag att väcka drömmar och fantasier till liv, blir sedan utgångpunkt för en performance som går att ta del av under Skeppsholmsdagen den 17 september.

I utställningen Plötsligt så händer det! kopplar konstnären Afrang Nordlöf Malekian ihop grafik, lottens historia och kapitalisering på människors drömmar. Precis som en vinst eller förlust i ett lotteri kan påverka människors livsöden, låter konstnären publiken bestämma ödet för Statens konstråds grafiska konstverk genom sin performance.

Till utställningen har konstnären arbetat med frånvaro av berättelser och hemsökelse som koncept. Hur frånvarande perspektiv i samlingen hemsöker arkivet och i förlängningen vår kollektiva historia. Ett spöke går runt i magasinet. Arbetet är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus och utställningen är ett samarbete med Statens konstråd.

Vernissage 5 september kl 16.00–19.00

Var: Statens konstråd, Ateljén, plan 5, Kasern II, Svensksundsvägen 11 A, Stockholm

▪️ Performance under Skeppsholmsdagen, 17 september

kl 11.30 och kl 14.30

En performance-föreställning som utforskar relationen mellan vinst och förlust när det kommer till kollektiva tillgångar. Som publik bjuds du in till en dramatiserad lottdragning där du får spela om ett grafiskt blad från konstnärens urval ur Statens konstråds samling och konstnärens nyproducerade verk. En skådespelare leder lottdragningen och gestaltar ett socialismens spöke från 1970-talets Sverige. 

Datum och tider för utställning på Statens konstråd
  5 sept kl 16.00–19.00
12 sept kl 16.00–19.00
17 sept kl 11.00–16.00
19 sept kl 16.00–19.00

Välkommen!

Läs utställningsfoldern här.

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets samling av grafik. I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus. Processledare är Macarena Dusant och projektet har ett treårigt stöd av Kulturrådet. Plötsligt så händer det! är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Grafisk formgivning: Johanna Burai. I bilden finns verken Happy Boys (1974) och Tunnelbanan (1971) av Birgit Ståhl-Nyberg samt Lekande barn (ca 1970) av Berta Hansson.