Plötsligt så händer det! Utställning, performance och samtal, 5-19 september hos Statens konstråd

I utställningen Plötsligt så händer det! sätter konstnären Afrang Nordlöf Malekian nio grafiska blad ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med nya verk som bland annat tar sig form av lotter, dikter, ljudverk och en performanceföreställning. 

Till utställningen har konstnären arbetat med frånvaro av berättelser och hemsökelse som koncept. Hur frånvarande perspektiv i samlingen hemsöker arkivet och i förlängningen vår kollektiva historia. Ett spöke går runt i magasinet. Utställningen är ett samarbete med Statens konstråd.

Vernissage 5 september kl 16.00–19.00
Var: Statens konstråd, Ateljén, plan 5, Kasern II, Svensksundsvägen 11 A, Stockholm

▪️ Utställningen är öppen:
5 sept kl 16.00–19.00
12 sept kl 16.00–19.00
17 sept kl 11.00–16.00
19 sept kl 16.00–19.00

▪️ Performance 17 september kl 11.30 och kl 14.30.

En performanceföreställning som utforskar relationen mellan vinst och förlust när det kommer till kollektiva tillgångar. Som publik bjuds du in till en dramatiserad lottdragning där du får spela om ett grafiskt blad från konstnärens urval ur Statens konstråds samling och konstnärens nyproducerade verk. En skådespelare leder lottdragningen och gestaltar ett socialismens spöke från 1970-talets Sverige. 

▪️ Ett samtal om grafik 5 september kl 17.00

Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen av utställningen. Samtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, Statens konstråd.

Medverkande: Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet i Samlande tankar, Afrang Nordlöf Malekian, konstnär, Kayo Mpoyi, konstnär, Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd, samt Ulla Wennberg, konstnär. 

Välkommen!

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets samling av grafik. I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus. Processledare är Macarena Dusant och projektet har ett treårigt stöd av Kulturrådet. Plötsligt så händer det! är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Grafisk formgivning: Johanna Burai. I bilden finns verken Happy Boys (1974) och Tunnelbanan (1971) av Birgit Ståhl-Nyberg samt Lekande barn (ca 1970) av Berta Hansson.