Nytt samarbete ska lyfta grafiken

En bred och fördjupad utbildning inom grafik och en möjlighet till gemensam satsning på tvärvetenskaplig forskning. Kungl. Konsthögskolan och Grafikens Hus inleder ett nytt samarbete för att tillsammans utveckla grafiken som konstart. Därtill förvärvar Grafikens Hus grafisk utrustning från Kungl. Konsthögskolan.

Kungl. Konsthögskolan har sedan den brand som 2016 förstörde högskolans grafikverkstäder sökt olika lösningar för att kunna fortsätta erbjuda studenterna en kvalificerad utbildning inom grafikområdet.

Sara Arrhenius, rektor vid Kungl. Konsthögskolan, är glad över att en överenskommelse om framtida samarbete med Grafikens Hus nu har slutits.

– Samarbetet med Grafikens Hus innebär att vi kommer kunna erbjuda våra lärare, studenter och forskare fantastiska möjligheter att arbeta med ett brett utbud av grafiska tekniker. Grafikens Hus kommer i samband med detta förvärva delar av vår grafiska utrustning. Jag gläder mig åt att den därmed får ett fortsatt liv och hamnar i ett högt kvalificerat sammanhang. Tillsammans kommer vi att utveckla utbildning och forskning i grafik i Sverige. Förhoppningen är att stärka sambanden mellan olika verkstäder, ämnen och tekniker inom utbildning såväl som forskning.

Delar av Kungl. Konsthögskolans grafikutrusning har de senaste sex åren magasinerats i ett lager strax utanför Stockholm. Grafikens Hus – som i huvudsak bedriver musei- och utställningsverksamhet, produktion av grafik samt utbildning – förvärvar delar av den magasinerade grafikutrustningen till sitt nya museum i Södertälje. Förvärvet avser bland annat djuptryckspressar, screentryckbord, boktryckspress, stenlitopress, valsar och akvatintskåp.

Nina Beckmann, chef på Grafikens Hus, ser fram emot ett samarbete som etablerar en unik plats för konstnärliga processer, forskning och kunskapsutbyte.

– Det känns roligt att kunna ge grafiken en riktig nystart. Med två bränder bakom oss, en på Grafikens Hus och en på Kungl. Konsthögskolan, och sedan flera års arbete för att realisera det här nya samarbetet gläds vi åt att delar av Kungl. Konsthögskolans gamla grafikverkstad får ett nytt hem hos Grafikens Hus i Södertälje, där vi planerar att öppna ett nytt museum i slutet av 2024. Det är en milstolpe för Grafikens Hus i vårt arbete mot en nyöppning.

– I Grafikens Hus nya grafikverkstad, runt alla fantastiska tryckpressar, kommer vi samla studenter, lokala konstnärer likväl som konstnärer från olika delar i världen och inte minst barn och unga boende i Södertälje. Kungl. Konsthögskolans studenter har i och med satsningen en möjlighet att delta i kurser, workshops och andra utbildningsmoment kopplade till Grafikens Hus konstprogram. Det finns stor potential att skapa konst som synliggör en bredd av perspektiv och som undersöker vad grafik kan vara.

Parallellt satsar Kungl. Konsthögskolan på att ge studenterna möjlighet att arbeta med grafik på Skeppsholmen. En ny grafikverkstad kommer att byggas i samband med en kommande renovering, där tillgången till utrustning och tekniker utökas. För studenterna innebär samarbetet med Grafikens Hus möjlighet till fördjupad utbildning med kurser i tekniker som inte ryms i högskolans egna lokaler, samt möjligheter att möta och skapa nätverk utanför högskolan.

Jenny Olsson, adjunkt i fri konst och grafik vid Kungl. Konsthögskolan samt styrelseledamot hos Grafikens Hus, hoppas att samarbetet resulterar i många nya möten och synergieffekter.

–  Vår grafikutrustning på Kungl. Konsthögskolan har väntat länge på att få komma till användning. Genom att delar av den hamnar hos Grafikens Hus, den konstinstitution som särskilt hävdar grafikens relevans i samtiden, skapas förutsättningar för ett spännande utbyte mellan Grafikens Hus verksamhet och Kungl. Konsthögskolans utbildning och forskning inom grafik. Det sker parallellt med att en mindre grafikverkstad byggs upp på Skeppsholmen. Den kommer att ligga vägg i vägg med våra verkstäder för måleri, måleriets material och murala tekniker och ge goda förutsättningar för att utveckla den delen av högskolans utbildning och forskning. 

 

Fakta
Grafikens Hus är ett konstmuseum och en grafikverkstad grundad 1996 i Mariefred. Den 16 mars 2014 förstörde en tragisk brand allt i museets lokaler. I dag finns verksamheten i Södertälje. Sedan starten har de producerat flera stora utställningar och andra konstevenemang. Nyöppningen av ett nytt konstmuseum med fullt utrustade grafikverkstäder i den gamla industribyggnaden Gjuteriet är planerad till slutet av 2024. Byggnaden är belägen intill Tom Tits Experimentverkstad, KTH Södertälje och Södertälje Science Park. www.grafikenshus.se

2016 totalförstördes Kungl. Konsthögskolans grafikverkstäder i en stor brand. Den mesta av utrustningen kunde dock räddas, renoveras och lagas och en mindre verkstad etablerades på högskolan. Övrig utrustning lagrades i väntan på att kunna komma till användning. I samband med ombyggnation och renovering av Kungl. Konsthögskolan, som startar 2024, kommer en ny grafikverkstad inrättas på konsthögskolan. www.kkh.se

 

Bild från vänster: Sara Arrenius. Foto: Patrick Miller, Nina Beckmann. Foto: Ylva Sundgren