Föreläsning Södertälje konsthall

Kl 17.30 Föreläsning med Mats Jonsson som är verksam som serieskapare, barnboksförfattare- och illustratör samt som redaktör och förläggare på tidningen och förlaget Galago.