Workshop (bokad skolklass)

Workshop med Carolina Ståhlberg på Södertälje konsthall.