Referensgruppen för Grafikens Hus

Vår referensgrupp:

Yelda Hadodo
Rami Khoury
Olle B Lindström
Sargon Maraha
Marianne Mikhail