”Resonerar väl med mitt synsätt kring tanken om meningsfulla rörelser”

Svenska / English

Den 29 maj 2023 hade Grafikens Hus ett ”ateljébesök” hos Mako Ishizuka på ett kafé i Stockholm, då hon arbetar på obestämda platser. Mako Ishizuka är en multidisciplinär konstnär som använder medier såsom teckning, grafik, fotografi, video, installationer, arkitektoniska inramningar, essäer och sociala projekt i sin praktik. Hennes konstnärliga essens ligger i hennes vackra och omsorgsfulla skapelser, vilka även kan ses som dokumentationer av hennes konstnärliga process.

Text: Nilo Amlashi

Vad betyder grafiken för dig och din praktik? 

Den frågan påminner mig om hur jag kom i kontakt med grafiken. Min pappa skapar traditionellt träblockstryck som hobby och därmed var grafiken alltid närvarande under min barndom. Faktiskt så var mitt första deltagande i en internationell utställning med mitt allra första träblockstryckta verk. Det handlade om arbetskraft och som jag skapade i skolan när jag var endast 10 år gammal.

Grafiken återkom till mig när jag lekte med tanken om skör diplomatik mellan det ”publika” och ”privata” i Amsterdam för min kandidatexamensutställning i konst. Jag tryckte ett personligt brev med en fotopolymerplåt utan att använda bläck, och omformade det till en installation där den ena betraktarens upplevelse av att läsa en bokstav blev till ett performance för de andra betraktarna. Bokstaven är enbart läsbar om du lutar papperet och de präglade orden får ljuset på sig från det håll där skuggor skapas, samtidigt som det ser ut som att man stirrar på ett helvitt papper från sidan. Verket fångar på något vis de essentiella elementen i min praktik – som gör det till ett verk jag håller mycket kär.

Vilka grafiska tekniker jobbar du mest med och varför?

Jag har jobbat med träsnitt, boktryck, sidentryck samt risografi (som var populärt på 1980 och 1990-talet i Japan, och många hushåll hade en portabel risograf för att trycka vykort med). Även traditionell asiatisk sten-sigillsgravyr, som kanske kan anses som en form av grafisk praktik det med? Jag gör själv aldrig ett aktivt val av att använda dessa typer av tekniker. Det börjar snarare med en idé som jag vill kommunicera, och som själv finner sitt passande medium/teknik som sitt språk.  

Med egna ord, vad kännetecknar ditt grafiska uttryck? 

I en värld fylld med oenigheter och konflikter är det viktigt för mig att reflektera kring hur saker och ting ser ut från andra sidan, som ett försök att nå ut till de motsatta personerna – i termer av erfarenheter och perception. På så vis kan man säga att processerna kring grafiska tryckmetoder – som ber en originalavbildning att inverteras och överföras till det som det kommer i kontakt med och pressas mot – resonerar väl med mitt synsätt kring tanken om meningsfulla rörelser.

 

Foto: Courtesy of the Artist