Fem frågor till Saadia Hussain

Under våren 2016 gjorde Saadia Hussain ett Artist-in-Residence hos Grafikens Hus, som konstnärlig ledare för projektet Ut-Tryck! – ett kollektivt konstprojekt med syfte att ge unga tjejer från Södertälje plats i ett offentligt rum och miljö. Inför residenset passade Grafikens Hus på att ställa fem frågor till Saadia.

Vad är det speciella med att jobba med just grafik tycker du?
Att jag kan experimentera med en och samma bild och framställa olika varianter för att hitta den exakta tonen jag vill ha i budskapet och uttrycket. För mig handlar grafik om mångfaldiga resultat och att få lämna avtryck.

Vilket är ditt favoritredskap när du skapar själv?
Att ha tränats i grafiktänk har hjälp mig i all mitt bildskapande både på mindre ytor samt större ytor såsom väggar där jag använder mig av stenciler en hel del. Jag har fördjupat mig en hel del i screentryck och kartongtryck och har båda teknikerna som mina favoriter.

Vad i de kollektiva processerna med unga människor tycker du är det speciella? Vad händer i gruppen?
Genom kollektiva skapandeprocesser så skapas ett tredje rum där man möts och delar en gemensam strävan och mål. Att ett vi skapas på lika villkor. Att man utvecklas till att både synliggjöra sin röst men även ser andras. Att alla i gruppen bär ett gemensamt ansvar och utvecklas i att samarbeta och hjälper varandra och blir stärkta tillsammans.

Du kallar dig konstaktivist, vad är det?
Att jag aktivt arbetar med konst som verktyg för att inkludera och aktivera fler för social förändring. Att jag tar och ger plats så att fler får plats.

Vad har du lärt dig av att jobba så mycket med unga människor som ofta inte har en röst i samhället?
Att jag fått lära kära känna dessa magiska människor som alla är rika på erfarenheter och berättelser. Att få dela ungas samtidsblick är otroligt värdefull. De kollektiva kreativa processerna är kunskapsutbyten, vi delar verktyg, makt och erfarenheter. Vi gör nya upptäckter om konst, om samhället, om oss… Att vi alla växer och växer ihop till en gemenskap! Att vi är starka tillsammans och kan förändra!


Om Saadia Hussain

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist, baserad i Stockholm och utbildad vid högskolan Konstfack i konst. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och uttrycka. Hon arbetar aktivt med egna soloprojekt samt leder kollektiva konstprojekt. Hon drivs starkt av att få fler människor att upptäcka skapandets kraft och har under de senaste 5 åren lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och utvecklat metoder samt lett processer som möjliggjort icke- professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och möjliggjort fler berättelser i de offentliga rummen och därmed debatten. Läs mer och se fler av Saadias projekt på hennes hemsida.


Artist-in-Residence: Saadia Hussain

Läs mer om Saadia Hussains residens på Grafikens Hus här.

Lyssna på avsnittet av Grafikens Hus podcast med Saadia Hussain här.

Saadia Hussains residens på Grafikens Hus är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.