Samlande tankar/Collecting Thoughts Läscirkel #1

 

Svenska/English

Samlande tankar/Collecting Thoughts läscirkel #1

10 March 2022, 18:00 på Stockholm Kvinnohistoriska Office (Repslagargatan 15B)

Läscirkel #1 inom Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar kommer att fokusera på texter som berör insamling, samlingar och arkiv. Genom projektet formulerar vi en metod för insamling som kan vägleda våra framtida beslut om samlingen. Genom att samlas för att läsa öppnar vi upp utrymmet för att kritiskt reflektera över samlingar och processer för hur de blir till gemensamt. Under läscirklarna kommer vi att läsa och diskutera olika texter om insamling, samlingar och arkiv.

Till första tillfället, som sker i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska, närmar vi oss ämnet ”subjektifiering av arkivet” och kommer att läsa delar av ”Subjectifying the Archive: Jacqueline Hoàng Nguyen på Etnografiska museet”, ett utdrag ur boken Co-creation labs: illuminating guests, artists and new voices in European museums of world culture. Vi läser den tillsammans med Julietta Singhs No archive Will Restore You. Kopior av båda texterna kommer att delas ut inför att vi ses.

Läscirklarna leds av vår processledare Mmabatho Thobejane. Hon kommer också att ge en kort introduktion till projektet Samlande tankar.

Anmäl dig till den första läscirkeln hos mmabatho.thobejane@grafikenshus.se
Du kan även delta digitalt via Zoom.

I samarbete med Kvinnohistoriska. Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.