Samlande tankar/Collecting Thoughts läsecirkel #2

05 april 2022

18.00 – 20.00

Repslagargatan 15B, Stockholm

Läscirkel #2 inom Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts kommer att fokusera på texter som berör insamling, samlingar och arkiv. Genom projektet formulerar vi en metod för insamling som kan vägleda våra framtida beslut om samlingen. Genom att samlas för att läsa öppnar vi upp utrymmet för att kritiskt reflektera över samlingar och processer för hur de blir till gemensamt. Under läscirklarna kommer vi att läsa och diskutera olika texter om insamling, samlingar och arkiv.

Till denna andra session kommer att läsa ’The Exhibitionary Complex’ ett utdrag ur boken The Birth of the Museum: history, theory, politics av Tony Bennett. Kopior av text kommer att delas ut inför att vi ses.

Läscirklarna leds av vår processledare Mmabatho Thobejane.

Anmäl dig till den andra läscirkeln hos mmabatho.thobejane@grafikenshus.se
Du kan även delta digitalt via Zoom.

I samarbete med Kvinnohistoriska. Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.