Afrang Nordlöf Malekian

Afrang Nordlöf Malekian är konstnär med en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och the Dutch Art Institute (2022). Han arbetar med historiens obemärkta skapare och tar historia i bruk som en form av dokumentation och strävan som kräver osannolika och omöjliga framtider. Hans verk undersöker hur narrativ och hierarkier ständigt försvinner, återuppstår och förskjuts på de mest oväntade sätten. Afrang Nordlöf Malekian är representerad av Moderna museet, Statens konstråd, Uppsala konstmuseum, Botkyrka kommun och the Arab Image Foundation Library. Han har tidigare bedrivit konstnärlig forskning på the Arab Image Foundation och varit residenskonstnär på Cité Internationale des Arts i Paris samt ställt ut på 10th Berlin Biennale, Moderna Museet, Statens konstråd, West Den Haag, Nordisk kulturkontakt och Konstakademien. Afrang Nordlöf Malekian curerar även utställningar och program som en del av det nomadiska film- och kulturprojektet noncitizen och publicerat sig i tidskrifter som Glänta och Paletten.

Afrang Nordlöf Malekian kommer även att vara residenskonstnär som en del av Samlande Tankar/Collecting Thoughts.