Afrang Nordlöf Malekian

Afrang Nordlöf Malekian är konstnär med en kandidatexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och nuvarande masterstudent i fri konst vid Dutch Art Institute och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2019 bedriver Nordlöf Malekian ett konstnärligt projekt utifrån handkolorerade fotografisamlingar från Sydvästasien och Nordafrika arkiverade vid Arab Image Foundation i Beirut och American University in Cairo. Afrang kommer också att vara residenskonstnär som en del av Samlande Tankar.