Brita Lindvall Leitmann

Nu Presenterar Vi Expertrådet för ”Samlande Tankar”: Brita Lindvall Leitmann

Vårt arbetande expertråd vägleder Samlande Tankar filosofiskt, teoretiskt och praktiskt och engagerar konstnärer genom Artist-in-Residence. Nu presenterar vi Brita Lindvall Leitmann.

Brita Lindvall Leitmann är doktorand i grafisk design och typografi  Konstfack/HDK-Valand. Brita har tidigare arbetat som lektor i visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola och dri er sedan 2012 designstudion Bastion som undersöker hur maktritisk teori kan omsättas genom visuell kommunikation.