Michael Barrett

Michael Barrett är antropolog, forskare och curator för Afrikasamlingarna vid Världskulturmuseerna i Sverige. Hans forskningsfokus ligger på samlingarnas historia samt representationen av Afrika och människor av afrikansk härkomst i museer och andra populära förmedlingsmetoder. Bland de senaste kuratorprojekten finns de samtida konstutställningarna Remixing the Future och Sonaxis (Etnografiska 2021) och Ongoing Africa (2017-2021) – kritisk utveckling av forskning, utställningar, uppsökande verksamhet och offentlig programmering i relation till Afrikasamlingar vid Världskulturmuseerna.