Ny processledare och curator till Grafikens Hus

Ny processledare och curator till Grafikens Hus

Vi välkomnar Mmabatho Thobejane som frilansande processledare och curator för vårt projekt ”Samlande tankar / Collecting Thoughts”. Tillsammans med ett expertråd ska vi kommande år formulera en vision för ett framtida samlande. Thobejanes curatoriella praktik kretsar kring svart och dekolonial feminism. Hon är även curator och redaktör hos Mirror Institution och var nyligen anlitad av Centre for Curating the Archive, Kapstaden.

Vi ställde tre frågor till henne om tankarna inför projektstarten. 

Välkommen! Hur känns det?

– Tack! Det känns oerhört spännande. Jag känner mig verkligen inspirerad av de samtal som projektet tar upp, nämligen historien om samlande och arkivering och vad det innebär att samla och arkivera idag. I första hand tycker jag att Samlande Tankar/Collecting Thoughts är ett utmärkt tillfälle att inte bara tänka på, utan också anta en öppen, möjligen avkolonial, uppfattning om ett museum och agerandet kring samlande och arkivering. Att undersöka dessa frågor och ämnen med grafik i fokus, tror jag, ger en expansiv och tillgänglig grund.

Berätta, vad kommer att hända nu?

– Nästa steg är främst undersökande och forskningsbaserad. Grafikens Hus har redan gjort så mycket internt och externt arbete kring dessa frågor så jag fördjupar mig för närvarande i det som dokumenterats av det arbetet, samtidigt som jag träffar medlemmar i expertrådet. Expertrådet bidrar med kunskap och perspektiv som är och kommer att vara ovärderliga för Samlande Tankar/Collecting Thoughts och kommer att utgöra en stor del av processen. Så det är viktigt att börja mitt arbete med att starta från grunden med dem och samordna hur vi kommer att arbeta.

Hur kommer vår publik att kunna följa processen?

 – Publiken kommer att kunna följa processen via Grafikens Hus digitala kanaler och så småningom genom en månadsrapport skriven i en mer personlig ton. Månadsrapporten kommer att försöka berätta om de mer nyanserade aspekterna som utgör denna process, som inkluderar tankar och frågor kring, inte bara de intellektuella, utan också affektiva och etiska delarna av processen. Längre fram kommer publiken också att kunna delta i programpunkter relaterad till Samlande Tankar/Collecting Thoughts. Jag ser fram emot alla delar av processen, men kanske särskilt den delen.

Om projektet
Grafikens Hus har fått ett treårigt stöd från Kulturrådet för att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Tillsammans med konstnärer och andra experter vill vi undersöka och formulera en vision för hur ett museum, som Grafikens Hus, kan bygga upp en samling, jobba med aktivering och tillgängliggörande. Hur kan en samling bli en mötesplats för en öppen och ärlig dialog? Hur kan den bli en plats för lärande och nytänkande samtal? Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag.

Foto: Lou Mouw