Sara Nilsson – Rörelsen

26.1.2018 – 29.4.2018
Utställning i Kringlans Konstfönster, Södertälje


Under flera år har konstnären Sara Nilsson arbetat med det återkommande temat tillbaka till naturen. Hennes bildvärld är inspirerad av 60- och 70-talsrörelser som gröna vågen, proggen, flower power och hippiekulturen.

Det som fascinerar Nilsson är revolutionsandan, personligheterna, framtidstron och miljöerna. Personerna i hennes bildvärld tycks förbereda sig för att något ska ske. De studerar flora och fauna, tecknar av djur och geometriska former eller så sitter de helt stilla i naturen. Vad är det de samlar kraft inför?

Nilsson beskriver sin skapade värld som en slags miljörörelse som står upp och värnar om naturen. Men på ett personligt plan söker de också efter något ”annat” i sitt liv. Hon skildrar unga personer som dragit sig undan från samhället för att istället söka sanning och mening i naturen. Tidigare var karaktärerna ute på nomadiska vandringar genom skog och mark. Men i hennes senare verk har något förändrats, personerna har börjat söka efter platser att ockupera eller kanske rent av att bosätta sig på. Genom subtila gester och handlingar manifesterar de sina åsikter. Trots att de alla är ensamma i sitt sökande finns en känsla av samhörighet mellan dem, som om de vore medlemmar i någon slags gåtfull förening.

Nilssons målningar och skulpturer startar alltid som en teckning, den läggs sedan undan för att återupptäckas vid ett senare tillfälle. Skulpturerna byggs upp lager för lager av pappersmassa och limblandning, vilket skapar en slags papperslera. När det torkat blir materialet starkt och hållbart, nästan som trä och kan filas och slipas. När figurerna är färdigskulpterade med rätt yttexturer målas de med akrylfärg. Nilsson lägger stor vikt vid att med hjälp av måleriet, färgerna, få fram rätt uttryck, stämning och känsla hos varje enskild karaktär. Det är kombinationen av skulptur och måleri som intresserar Nilsson. Den omsorgsfulla konstnärligaprocessen skapar ett helt särpräglat uttryck i verken som gör hennes bildvärld gåtfull och oemotståndlig för en betraktare. I Konstfönstret målar hon dessutom verk direkt på plats, något alla kan se som passerar förbi dagarna innan öppning.

 

Naturen finns med som en stark komponent i den svenska nationella identiteten. Vi har en naturbevarande grundhållning och allemansrätten kan ses som ett uttryck för en önskad nära relation till naturen. Naturen har länge setts som ett ”medel” för att förbättra både den ”kroppsliga” och den ”själsliga” hälsan. Sara Nilsson lämnade Stockholm för ett par år sedan och flyttade tillbaka med sin familj till Olsäter, Värmland. Där bor hon på landet med ateljén hemma på gården. Omgivningen utanför ateljéfönstret består idag av åkrar och ängar.

I Södertälje finns det tydliga ambitioner att främja intresset för naturen och för odling. I Järna lever och frodas den ekologiska livsstilen sedan många decennier. Mot denna bakgrund bjuder Grafikens Hus in Södertäljebor och andra att upptäcka Sara Nilssons bildvärld full av personer som arbetar, längtar, drömmer och förbereder sig för en bättre värld.

Tillsammans med Grafikens Hus kommer hon att producera grafik under våren.

Sara Nilsson (född 1978) är utbildad på Konstfack i Stockholm där hon 2007 tog sin masterexamen.

Foto: Sara Nilsson


NÄR OCH VAR
Tid: 26.1.2018 – 29.4.2018
Program: Uppdateras inom kort.
Plats: Köpmangatan 1, Södertälje

Konstfönstret är ett långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus som visar samtidskonst i det offentliga rummet. Öppettider: Dygnet runt.