Satsning på offentlig konst till Södertälje

T.v. Afaina de Jong/AFARAI – Blue Print installation/Courtesy the artist, t.h. Områdesbild av Norra Stadskärnan i Södertälje. Bild på startsida: Afaina de Jong/AFARAI – City of the Sun/Courtesy the artist

 

Ett lokalt konstprojekt initierat av Grafikens Hus i samarbete med Södertälje kommun har av Statens konstråd beviljats 800 000 kronor. Denna satsning ingår deras nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst. Projektet hakar på omvandlingen av stadsdelen Norra Stadskärnan där konstnären Afaina de Jong tillsammans med invånare ska ta fram ett mönster som bygger på stadens estetiska arv. Mönstret ska pryda en nybyggd paviljong i området.

– Vi ser det som en unik chans till att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där vi planerar att öppna vårt nya konstmuseum, säger Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus.

Utlysningen om samarbete inom Statens konstråds nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst gick ut under våren. Inom kategorin lokala konstprojekt har de nu valt ut tolv projekt, varav ett är i Södertälje. En viktig del i satsningen, utöver delfinansiering, är möjligheten att dela kunskap med andra verksamma inom samma område. Statens konstråd kommer löpande att ordna nätverksträffar för alla ansvariga i de utvalda projekten. På Södertälje kommun ser de fram emot att utveckla nya metoder för att arbeta med konst i planeringsprocessen.

– Konst har en unik attraktionskraft, är trygghetsskapande och viktig för att skapa identitet och bidrar till unika värden i det offentliga rummet. Jag ser fram emot att samhällsbyggnadskontoret ska vara delaktig i projektet eftersom vi behöver hitta nya sätt att införliva konst i samhällsbyggnadsprocessen, säger Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör.

Jag ser fram emot att utforska nya former för samarbeten som i förlängningen kan bidra till en ökad kvalité av det offentliga rummet. Konsten kommer ofta in sent i planeringsprocessen och blir en efterhandskonstruktion. Det ska bli spännande att se vad som kan skapas när konsten får ta plats i ett tidigare skede, säger Elanor Holm, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Södertälje kommun.

Grafikens Hus dåvarande curator Ulrika Flink har tillsammans med Södertälje kommun och Joanna Sandell, chef på Södertälje konsthall och ansvarig för den offentliga konsten i kommunen, valt att bjuda in konstnären och arkitekten Afaina de Jong. De Jong är baserad i Rotterdam och har utvecklat en metod där hon utifrån den befintliga staden i samarbete med invånare tar fram mönster som fångar stadens essens. Mönstret kommer sedan att pryda en nybyggd paviljong placerad i parken i Norra Stadskärnan.

– Vi ser hur hennes arbete både skapar en gemenskap och en bredare representation i det offentliga rummet. Det känns fantastiskt att på nära håll vara med i utvecklingen av Norra Stadskärnan där konst, teknik och innovation möts, säger Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus.

– Det här projektet kommer att utgå från ett medborgardeltagande och konstnärer kommer in med ett annat perspektiv och kan undersöka miljöerna på ett experimentellt sätt, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson och fortsätter:

– Konst och kultur är en viktig del av vad som bygger en bra stad med mångfald, funktionalitet och skönhet.

Arbetet kommer att inledas under hösten 2018 och pågå till 2020.