Sepidar Hosseini har tillsammans med Jens Evaldsson skapat årets mönster-matta för Södertälje Science Week

Ett rörligt, suggestivt svartvitt mönster där symboler för samhället, näringslivet och kulturen har letat sig in. Årets mönster-matta för Södertälje Science Week är skapat av designer Sepidar Hosseini tillsammans med Jens Evaldsson (animation) på inbjudan av Grafikens Hus och på uppdrag av Södertälje Science Park. Det animerade mönstret projiceras på golvet i entrén till Södertälje Science Park.

Sepidar Hosseini beskriver det animerade mönstret som en lek med siffror översatt till visuell form som sammankopplar fem centrala symboler som utgör Södertälje Science Park: samhället, den Ideella sektorn, näringslivet, akademien och kulturen/eldsjälarna.

– Formerna – som utgår ifrån matematik och (helig) geometri – går igen i både workshopen och det rumsliga golvmönstret och är byggda av olika typer av plygoner, vilket återfinns i många religioner, inte minst i islamisk mönstertradition som jag är väldigt inspirerad av, säger hon.

Grafisk design: Sepidar Hosseini

 

 

Filmad intervju av Södertälje Science Park.