Johannes Heldén – Smygöppning av utställningen Herbarium

19.8.2018
Smygöppning av utställningen Herbarium hos Under Tallarna, Järna


Grafikens Hus och Art Lab Gnesta smygöppnar söndagen 19 augusti kl. 16-21.30 höstens stora grupputställning Herbarium i Järna i samarbete med Under Tallarna. Konstnären Johannes Heldén genomför en meditativ poesivandring, där han guidar oss in i skogen intill kooperativet Under Tallarna för att möta framtida ekosystem.

Utställningen Herbarium samlar och presenterar konstnärskap som undersöker olika medicinska traditioner, framtida ekologier, biostölder och kolonialt motstånd, gränserna mellan kroppens inre och yttre och människans relation till naturen. Herbarium är producerad av Grafikens Hus och Art Lab Gnesta.

Under smygöppningen den 19 augusti tar konstnären Johannes Heldén oss in i skogen i Järna. Vi ledsagas steg för steg under en meditativ poesivandring som är dubbelexponerad – den utspelar sig både på en annan planet, i ett annat solsystem och i skogen hos Under Tallarna.

En skeppsbruten människa, kanske den sista av sin art, försöker förstå den nya värld hen har hamnat i, och samtidigt minnas den planet, och alla djur och växtarter, som försvunnit. I science fiction pratar man ibland om sense of wonder. Den här guidade vandringen handlar för mig om känslan av förundran inför både den världen vi bebor nu och kommande världar. Och om hur vi interagerar med andra arter, nu och i framtiden, säger konstnären Johannes Heldén.

De olika verken i utställningen Herbarium tar oss med in i kroppen, ner i jorden, genom tidens olika lager, över geografins och kroppens gränser. Genom utställningen frågar vi: hur kan vi betrakta växter inte bara som vittnen utan som medskapare i våra olika historieskrivningar? Som aktörer som kopplar samman perspektiv och traditioner som annars hålls åtskilda. Aktörer som överskrider gränserna mellan natur och kultur, tradition och modernitet, etablerad såväl som alternativ medicin.

Johannes Heldén är konstnär, författare och musiker. I sin konstpraktik undersöker han ekologi, artificiell intelligens, science fiction, vetenskap och olika berättarstrukturer.

Tid och plats: Smygöppning söndag 19 augusti, kl 16-21.30. Under Tallarna, Rönnvägen 25, 153 30 Järna

Obs! Om du kommer med bil, parkera vid Järna station eller på annan plats. Det finns inga parkeringsplatser hos Under Tallarna.

Varmt välkommen!


PROGRAM 19/8
16:00 – 17:00  Oscar Rosengren öppnar upp skogens eget skafferi. Följ med på en guidning genom den omgivande naturens egna råvaror och läkeväxter.

17:00 – 22:00 Gör ditt eget Herbarium. Drop-in grafik workshop. Tryck och föreviga dina favoritväxter.

18:00 – En meditativ poesivandring med Johannes Heldén som är dubbelexponerad – den utspelar sig både på en annan planet, i ett annat solsystem och i skogen hos Under Tallarna.

20:00 – 21:30 Filmvisning Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival av konstnären Fabrizio Terranova. Donna Haraway är en framstående teoretiker och forskare som genom sitt arbete bygger broar mellan människan och naturen, vetenskap och fiktion. Haraway är en begåvad berättare som i en tid kantad av katastrofer målar upp ett upproriskt och hoppfullt universum av möjliga artöverskridande relationer. Fabrizio Terranova levde hos Haraway i Kalifornien under en tid för att spela in detta sällsynta, lekfulla och uppriktiga porträtt av en av vår tids mest originella tänkare.


Om Under Tallarna
Under Tallarna är ett odlingskooperativ beläget i ett skogsbryn i utkanten av Järna. Kooperativet drivs idag av fem personer med olika bakgrunder. Den helhet som kallas Under Tallarna är vad som växer fram ur deras samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de hundratals människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att vara med och samskapa platsen. Genom sin verksamhet strävar Under Tallarna efter att finna nya sätt att förhålla sig till ekonomi, makt och tid, som går bortom det som råder i dagens samhälle. Mer information på http://undertallarna.se/


Utställningen Herbarium
Herbarium öppnar på Art Lab Gnesta lördagen 22 september och pågår fram till 28 oktober. Men likt utlöpare växer utställningen genom föreläsningar, performance, installationer och workshops vidare till Stockholm, Södertälje, Järna och Ytterjärna.

Medverkande konstnärer i Herbarium: Jenny Anderson, Laboratory for Aesthetics and Ecology, Johannes Heldén, Ingela Ihrman, Katarina Lundgren, Uriel Orlow, Luiza Prado & Tobias Sjöberg

Grafisk design: Oskar Laurin