Efterlängtad nystart för Grafikens Hus – i Södertälje

Pressmeddelande 17.11 2015


Nu har Grafikens Hus styrelse och ledning tagit det glädjande beslutet att etablera sig i Södertälje. Tillsammans med kommunen kommer Grafikens Hus i Södertälje fortsätta arbetet för ökad kreativitet och delaktighet.

Grafikens Hus är ett museum för samtida grafisk konst som producerar, samlar och visar verk som breddar och förändrar. Arbetet präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom grafisk konst – från det internationella till det lokala, och att låta nya grupper möta grafiken, och möta varandra, genom en pedagogik i framkant.

– Södertälje kommun och vi på Grafikens Hus delar en gemensam syn på kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla och med kommunen som partner ser vi en spännande och hållbar framtid. Det känns fantastiskt roligt! Säger Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus.

Just nu tittar Grafikens Hus och kommunen bland annat på byggnaden Gjuteriet vid Tom Tits. Huset har med sin långa historia och spännande arkitektur en särskild roll i Södertälje.

– Grafikens Hus verksamhet går helt i linje med de visioner vi har för Södertälje. Här finns ett rikt konstliv med många föreningar och lokala konstnärer och vi ser hur Grafikens Hus som internationell aktör kommer att berika hela kulturlivet. Säger Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef Södertälje kommun.

Grafikens Hus invigdes 1996 i Mariefred. Efter en förödande brand i mars 2014 förstördes hela konsthallen inklusive verkstad, samling och all konst. Sedan branden har arbetet med utställningar, konstproduktion, workshops, föreläsningar och Artist-in-Residence projekt fortsatt genom en c/o-verksamhet. På nya platser och i nya sammanhang. Från och med årsskiftet kommer den fasta punkten vara Södertälje. Det blir en nystart, men historiken finns också kvar.

– Den ursprungliga tanken som konstnärerna Philip von Schantz, Nils G Stenqvist och Björn Lindroth hade med Grafikens Hus finns kvar. Deras vision om en plats där besökaren kan se samtida grafisk konst, göra konst själv samt köpa grafisk konst bär vi fortfarande. Säger Guje Sevón, prof. em., ordförande i Grafikens Hus styrelse.

För pressfrågor och högupplösta bilder, kontakta Nina Øverli 070-3223173

Grafikens Hus vd Nina Beckmann, fotograf Jimmy Eriksson

Grafikens Hus vd Nina Beckmann, fotograf Jimmy Eriksson


Press

Grafikens Hus hittar hem i Södertälje – Dagens Nyheter 17.11 2015

Grafikens Hus till Södertälje – Artikel från TT i bland annat Sydsvenskan 17.11 2015

Grafikens Hus placeras i Södertälje – Inslag på SVT 17.11 2015

Grafikens Hus öppnar i Södertälje – Inslag på P4 Stockholm 17.11 2015