Stadsvandring och samtal om konst i staden på Science Week

Grafikens Hus medverkar även i år på Science Week 2-6 februari i Södertälje. I år innehåller vårt program en stadsvandring om stadens synliga och osynliga skulpturer och ett digitalt samtal om konst i staden. Programmet sker i samarbete med Läsfrämjarinstitutet, Kulturhistoriska föreningen i Södertälje och Södertälje konsthall. 

 

Södertäljes synliga och osynliga skulpturer – konst och kulturvandring

Fre 4/2, 13.00–14.00
Lör 5/2, 13.00–14.00

Arrangör: Grafikens Hus, Kulturhistoriska föreningen i Södertälje, Södertälje konsthall

Obs! Denna programpunkt sker fysiskt i Södertälje och vid två olika tillfällen – fredag 4 februari 13.00 och lördag 5 februari 13.00.

Läs mer här – ingen anmälan krävs.

Följ med på en stadsvandring genom Södertäljes kulturhistoria och samtida konst bland både synliga och osynliga skulpturer.

Samling utanför Lunagallerian där vi möter Frälsningssoldaten av Gunilla Wihlborg, och Helga Henschens Daphne. Vi får lära oss om Rådhuset och kyrkan och gör ett besök i Protoworld, en interaktiv digital skulpturpark som växer fram i Södertälje. Här speglas konst och kulturella händelser i en virtuell värld via Augmented Reality(AR). Vi får också en försmak på hur en kommande paviljong och mötesplats växer fram i Astraparken. Välkomna på en promenad där vi väver samman historia, samtid och blandning av den digitala och fysiska världen.

Vi håller avstånd och följer FHM rekommendationer. Stanna hemma vid förkylningssymtom.

 

Konst i staden: Bärande berättelser

Foto: Malin-Lövkvist

Fre 4/2, 15.55–17.20

Arrangör: Grafikens Hus, Läsfrämjarinstitutet

Se det digitala samtalet här

Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet arbetar tillsammans med konstnärliga och språkliga insatser för att stärka individer och skapa gemensamma rum i staden.

Vi utgår från hur demografin ser ut där vi verkar och hur det kommer till uttryck och ger avtryck i staden. Vi undersöker konsekvenser och möjligheter med att kunna spegla sig i våra gemensamma livsmiljöer. Vad kan konsten göra för att bryta föreställningar om vem du är och vad du kan göra? Vad betyder synliggörandet av de berättelser vi människor bär på för vår möjlighet att speglas i staden och stadsmiljöer? Hur får vi en sammanhållen stad där människor i staden speglas?


Välkomna till två samtal om skapandet. Det handlar om att komma till uttryck och få olika ingångar till att arbeta med offentlig konst. Hur uppsökande arbete i en stadsutvecklingsprocess kan ge nya inspel och skapa en inkluderande medborgardialog.

Moderator för båda samtalen är Namo Marouf.

MEDVERKANDE:

SAADIA HUSSAIN
Konstnär och konstaktivist

DANIEL BOYACIOGLU
Poet och artist

STINA WOLTER
Konstnär, författare och folkbildare

RANI KASAPI
Enhetschef, Enheten för konstarterna Kulturdepartementet

DALIA RHAWI
Huvudprojektledare på Strategienheten, Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun

DANIEL TERRES
Sakkunnig i frågor relaterade till offentlig konst

PONTUS WERLINDER
Vd, Telge Bostäder, Telge Hovsjö