Summer Greetings from Grafikens Hus

Scrolla ner för text på svenska

At this outset of the summer holidays, Grafikens Hus wants to thank all our artists, partners, sponsors, supporters, new and old friends as well as our online followers for the season just gone. It’s been a full spring program with lots of new experiences just behind us, and now Grafikens Hus starts looking forward to the autumn program.

Generation Grafik, a venture that challenges just how we move between generational boundaries through the graphic arts, and we are delighted to collaborate with the innovative Kultur 365 in Södertälje, Grafikskolan and the Royal Institute of Art in Stockholm. The project are supported by Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Grafikens Hus will also produce the public art project Making an Archive by Jacqueline Hoáng Ngyuễn on behalf of the Municipality of Södertälje in summer and autumn. Making an Archive is an initiative that, by raising marginalized voices and stories, examines the frameworks for how society writes, archives and recalls our shared history. What do we choose to archive, and thus goes on to become history? The project was previously conducted in Canada and Grafikens Hus is extremely proud to present the project, for the first time in Sweden, in Södertälje. Keep an eye out and come and visit our traveling caravan in the summer!

Next in the Kringlan Art Window there will be an exhibition by the artist Fredrik Lindqvist, which will feature large-scale woodcuts printed on textile, opening on August 16th. Also in August, in conjunction with the Södertälje Festival, the Gränslös Grafikfestival will be opened, a project we were working on in the spring together with Södertälje Konstnärskrets, Södertälje Konsthall, Saltskog Gård and a mix of 15 artists, mainly from Södertälje. There will be open-for-all printmaking workshops in Södertälje city centre, artist talks and an exhibition at Södertälje Konsthall, where the prints produced during the project will be presented together with works by Knut Stahle.

After the summer we will also go into production with Roxy Farhat and our scenography group, who will create the scenography for the upcoming Livet Bitch! show Dom där tjejerna, which premiers in November. Grafikens Hus continues the work of strengthening Södertälje’s youth through the spontaneous dance stadium project Dansbana!, where we will collaborate in the design of the project together with Sepidar Hosseini. And of course, the work continues on building our new museum.

Finally, Grafikens Hus wishes you all a lovely summer vacation!

PS. Do you pass through Södertälje this summer? Do not miss the exhibitions Kvinnor i Kamp by Petra Bauer and Draw or Die which show 7 comic artists together with a temporary work by Rudy Loewe, which will be exhibited at Kringlan Art Window, Köpmangatan 1, until August 6th.


Sommarhälsning från Grafikens Hus

Äntligen sommar! Lagom till sommarledigheten vill Grafikens Hus passa på att rikta ett stort tack till alla våra konstnärer, samarbetspartners, sponsorer, supporters, nya och gamla vänner samt följare för säsongen som gått. Det är med ett fullspäckat vårprogram och massvis med nya erfarenheter i ryggen som Grafikens Hus nu börjar blicka framåt mot höstens program.

Efter sommarledigheten tar vi tag i flera nya spännande projekt, däribland Generation Grafik, ett projekt som genom grafiken utmanar hur vi rör oss inom generationsgränserna, där vi har glädjen att samarbeta med innovativa Kultur 365 i Södertälje samt Grafikskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Projektet genomförs med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikens Hus producerar även det offentliga konstprojektet Making an Archive av Jacqueline Hoáng Ngyuễn på uppdrag av Södertälje Kommun i sommar och i höst. Making an Archive är ett initiativ som genom att lyfta marginaliserade röster och historier undersöker ramarna för hur samhället skriver, arkiverar och minns vår gemensamma historia. Vilka historier väljer vi att arkivera, och därmed bli historia? Projektet har tidigare genomförts i Kanada och Grafikens Hus är oerhört stolta över att få presentera projektet för första gången i Sverige, i Södertälje. Håll utkik och kom och besök vår husvagn under sommaren!

Härnäst i Kringlans Konstfönster blir en utställning med konstnären Fredrik Lindqvist, som kommer att presentera storskaliga träsnitt tryckta på textil, med öppning den 16 augusti. Kringlans Konstfönster är ett långsiktigt samarbete som Grafikens Hus gör tillsammans med Telge Fastigheter. I augusti i samband med Södertäljefestivalen invigs även Gränslös Grafikfestival, ett projekt som vi jobbat med under våren tillsammans med Södertälje KonstnärskretsSödertälje KonsthallSaltskog Gård samt en blandning av 15 konstnärer, huvudsakligen från Södertälje. Det blir öppna grafik-workshops i Södertäljes stadskärna, konstnärssamtal samt en utställning på konsthallen där grafiken som producerats under våren ställs ut tillsammans med verk av Knut Stahle.

Efter sommaren kommer vi även att gå in i produktion med Roxy Farhat och vår scenografigrupp bestående av unga tjejer som kommer att skapa scenografin för Livet Bitch! kommande föreställning Dom där tjejerna, med premiär i november. Grafikens Hus fortsätter även arbetet med att stärka Södertäljes unga genom spontanidrottsplatsen Dansbana!, där vi kommer att delta i projektets gestaltning tillsammans med Sepidar Hosseini. Och såklart fortsätter även arbetet med att bygga upp vårt nya museum.

Slutligen vill Grafikens Hus önska er alla en riktigt härlig sommarledighet!

PS. Har du vägarna förbi Södertälje i sommar? Missa inte utställningarna Kvinnor i Kamp av Petra Bauer och Draw or Die, som visar 7 seriekonstnärer tillsammans med ett temporärt verk av Rudy Loewe, som ställs ut i Kringlans Konstfönster på Köpmangatan 1 t.o.m den 6 augusti.