Tova Fransson och Liv Strand – Mellanrummets mekanismer

11.5.2018 – 12.8.2018
Utställning i Kringlans Konstfönster, Södertälje


Boktrycket förenar konstnärerna Tova Fransson och Liv Strands konstpraktiker. De använder tekniken på skilda sätt, samtidigt som de båda bryter mot boktryckets traditionella regler. Boktryckarkonsten har haft en oerhörd betydelse för människans sätt att uppfatta sig själv och världen. Tryckpressen var en värdefull uppfinning på mitten av 1400-talet för kunskapsspridning, propaganda och maktutövning.

Konsten att trycka böcker var känd i Kina 1000 år före den kom till Europa. Johann Gutenberg förädlade tekniken genom att förse tryckpressen med löstagbara bokstäver (bokstavstyper gjutna i metall) vilket möjliggjorde att man kunde trycka böcker i stora mängder. I dag upplever boktrycket en renässans och fler och fler konstnärer upptäcker konstformen och nya verkstäder öppnar upp runt om i världen.

Konstnären Tova Fransson arbetar huvudsakligen med grafik efter avslutad magisterexamen i Fri konst på Konsthögskolan i Bergen 2017. Hennes tryckmetod går ut på att med enkla och direkta medel använda sig av grafikverkstadens olika material och verktyg. Det kan vara blindmaterial, det vill säga de hjälpmedel i metall som fyller ut tryckramen vid sättning och som alltid finns där men som aldrig syns i själva boktrycket. Genom att lyfta fram de mekaniska delarna eller baksidan av de löstagbara bokstavstyperna redovisas det bakomliggande maskineriet. Franssons transparens lyfter fram materialet som historisk referens, ett arv som hon vill uppmärksamma.

Materialiteten, närheten till tekniken och handens känsla är viktiga aspekter för Tova Fransson. Hennes konstverk kommer till genom egenskapade regelverk som påminner om den industriella tidsåldern. Serialitet, att om och om igen upprepa en handling, att med handen trycka ett objekt till pappret och de förskjutningar och olikheter som uppstår över tid samt genom handens rörelser, står i fokus. Varje enskilt tryck är unikt, specifikt och bär spår av arbetsprocessen.

Liv Strands konstpraktik centrerar sig kring önskan att omforma, en process som lämnar utrymme för något som ännu inte tagit form. Strand är ursprungligen från Södertälje och gick ut Kungl. Konsthögskolan 1999. Hennes praktik innehåller många uttryck: från skulptur, installation, text, ljud till kollektiva performanceverk som skapar utrymme för tillfälliga förhandlingar. Genom konsten undersöks och förhandlas förutsättningarna för gemensam förståelse – hur uppstår den och hur kan den försvinna. I utställningen återfinns Strands färgade typografiska affischer där poetiska texter vrider och vänder på nationalstatens idékonstruktion, dess inre och yttre gränser. Strand skriver ”Det finns ett vagt område för längtan/ begär/ aspirationer. Det läcker.”

Postsanning beskrivs som ett symtom på en värld i vilken objektiva fakta inte längre utgör grunden för hur vi tar emot information eller förhåller oss till kunskap. Personlig tro, upplevelser, uppfattningar och känslor skapar glapp och glidningar i relationen till objektiva fakta. Sanningsanspråken faller platt, makten rubbas och nya mellanrum uppstår i ett spänningsförhållande mellan det konkreta och det abstrakta. Absoluta sanningar, har sedan länge avfärdats. Vi omfamnar komplexiteten, ovissheten kring sanningsanspråk genom att förhålla oss till mellanrum, gråzoner, strukturer, kontexter och skiftande maktförhållanden.

Likt origami tar handveckade färgfilter över Konstfönstret. Strands komplexa installation färgar solljuset och skapar nya färger och överlappningar i en ständigt pågående process. Hur vi upplever världen färgas av hur vi mottar, kodar och bearbetar sinnesintryck och information. Vi tolkar och omtolkar i ett oupphörligt flöde.

Både Franssons och Strands användande av boktryck tar spjärn mot traditionen. Genom att stretcha och förändra uttrycket gör konstnärerna det möjligt att se mellanrummets mekanismer, handen och tankens ständigt pågående arbete.

Curator Ulrika Flink


NÄR OCH VAR
Tid: 11.5.2018 – 12.8.2018
Plats: Köpmangatan 1, Södertälje

Konstfönstret är ett långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus som visar samtidskonst i det offentliga rummet. Öppettider: Dygnet runt.