Var

Grafikens Hus verksamhet finns numera i Södertälje, med kontor i Stadshuset på Campusgatan 26.

NÄR

2018 planerar vi att öppna nya Grafikens Hus, med verkstäder och utställningshallar – i det gamla Gjuteriet intill Tom Tits Experiment i Snäckviken. Hela detta område är i utveckling att bli en science park – där vetenskap, innovation och konst med Grafikens Hus, kommer att finnas representerat.

VAD

Grafikens Hus har idag ingen fast utställningslokal, utan jobbar istället platsspecifikt med en aktiv projektverksamhet där vi försöker lära känna lokala aktörer i Södertälje genom olika samarbeten.

Här kan du läsa mer om våra projekt:

Grafikens Hus är ett museum för samtida grafisk konst. Vi verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vi samlar och visar verk som breddar och förändrar. Vårt arbete präglas av en ständig nyfikenhet på allt som händer inom grafisk konst – från det internationella till det lokala. Med spjutspets utforskar vi konstformen, testar gränserna för att föra den framåt, och låter nya grupper få möta
grafiken genom en pedagogik i framkant.

Grafikens Hus startade 1996 i Mariefred. 2014 slukades dock Grafikens Hus verksamhet av en brand, vilket ledde till att Grafikens Hus styrelse 2015 beslutade om att flytta verksamheten till Södertälje, där museet nu byggs upp på nytt.

Image_version1