2015 – Framtidens grafik

2015 - Framtidens grafik. Grafikens Hus.

2015 kommer att bli ett spännande och lite annorlunda år på Grafikens Hus. Vi ska fokusera på att utforska och utmana den grafiska konstens gränser och undersöka hur framtidens grafik kan se ut. Det kommer vi att göra genom samarbeten med konstnärer, samtal med andra konstinstitutioner, seminarier och workshops. Alltså inga vanliga utställningar som ni brukar kunna se på Grafikens Hus, utan istället bjuds ni in till enstaka seminarium, konstnärssamtal och inblick i pågående Artist-in-Residence projekt.

Grafikens Hus skall vara ett av de främsta museerna för grafisk konst nationellt och internationellt. Detta uppnår vi bara om vi kontinuerligt är med och utvecklar grafiken, ställer frågor om grafikens gränser och möjligheter. Samt, inte minst, undersöker vidare vilken roll grafiken och konsten har i utvecklingen av ett mångkulturellt och tillgängligt samhälle.

Under 2015 kommer vi därför att:

• genomföra fyra seminarier tillsammans med Riksutställningar. De kommer handla om vad framtidens grafik är, hur man som museum arbetar med sin samling, vad museets pedagogiska verksamhet har för roll i samhället och hur man kan skapa en mer mobil verksamhet.

• arrangera ett 2 månader långt Artist-in-Residence tillsammans med konstnärerna Anton Alvarez, Stina Löfgren och Aron Kullander-Östling.

• arrangera årets 2 veckor långa verkstadsstipendium tillsammans med Ann-Margret Lindells Stipendiefond som delas ut till en elev på varje konsthögskola i Sverige.

• fortsätta vår utställningsturné runt om i Sverige med serieutställningen ”Vi har en viktig grej på gång – konsten att förändra med bild”. Sju orter kommer det bli totalt, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Utställningen kompletteras på varje ort med mängder av workshops och föreläsningar. Läs mer på www.enviktiggrej.se

• fortsätta att utveckla vår pedagogiska verksamhet, inte minst gentemot barn och unga med särskilda behov. Under året kommer bla en handbok för pedagoger om hur man kan arbeta med kreativitet utifrån grafik.

• arrangera Inspirationsdagar för pedagoger på skolor och särskolor så att de stärks i sitt arbete med kreativitet och skapande för alla barn.

• genomföra ett projekt med stöd från Kulturrådet som bland annat innebär att kartlägga den grafiska konstens roll i framtiden.

Parallellt med allt detta kommer vi under 2015 arbeta för en permanent lösning för Grafikens Hus. Det behövs både ett nytt hus, en ny samling och en hållbar ekonomi så att vår verksamhet kan fortsätta att utvecklas. Så i år är det extra viktigt att ni skriver upp er på våra Nyhetsbrevs-utskick eller följer oss på Facebook. Då blir ni inbjudna till våra evenemang och kan följa vårt arbete med att bygga upp ett nytt Grafikens Hus.