Grafikens Hus x Affordable Art Fair: Annu Vertanen, Santiago Mostyn, Weng Cho Ray, Ellen Cronholm

Grafikens Hus deltar den 13-16e oktober för femte året i rad på Affordable Art Fair, som i år presenteras på Nacka Strandsmässan.

Under årets Affordable Art Fair tar Grafikens Hus utgångspunkt i sitt uppdrag att utforska grafiken, testa dess gränser och föra den framåt. I egenskap av Sveriges främsta museum för grafisk konst är det viktigt att Grafikens Hus utvecklas tillsammans med grafiken och erbjuder en plattform för konstnärer att experimentera med konstformen.

I år har vi bjudit in två unga konstnärer att producera helt nya verk för Grafikens Hus. Santiago Mostyn och Weng Cho Ray var båda mottagare av Ann-Margret Lindells verkstadsstipendium 2012, ett verkstadsstipendium som årligen delas ut av Ann-Margret Lindells Stipendiefond till unga, lovande konstnärer. Mostyn och Ray är båda konstnärer som på olika sätt skapar bredd och energi i sina uttryck; Mostyn har jobbat med allt från skulptur till performance; Ray med allt från grafisk formgivning till mode.

Tillsammans med dessa, vill vi passa på att visa verk av två etablerade konstnärer som länge jobbat med grafik, Annu Vertanen och Ellen Cronholm, som båda utmanar konstformen på olika sätt i sina konstnärskap. I alla fyra konstnärers verk ser vi hur det fragmentariska och fragila kan vara ett stärkt uttryck för en ständig kamp för demokratin – och hur det abstrakta i mönster, form och färg kan förmedla människans energi, kraft och styrka, genom skala och materialitet.

Framtidens grafik handlar om att driva definitionen av grafik framåt, att öppna gränserna mellan grafiken och övriga konstformer samt att sätta nya tryckmetoder i fokus. Grafikens Hus vill fördjupa diskussionen kring hur den grafiska konsten kan fortsätta ha en demokratisk roll, såsom den har haft i historien. Vi kommer att fortsätta driva frågor och vara spjutspets när det gäller samtida grafik. Vilket för oss inkluderar frågor kring mångfald, genus och tillgänglighet.

Konstnärer

Santiago Mostyn (född 1981, San Fransisco, USA) är en Stockholmsbaserad konstnär vars praktik bygger på politiskt resonanta, personliga berättelser. I tryck, video, text och performance uppmanar han den kulturellt utsatte att ifrågasätta etablerade sociala normer. Mostyn är utbildad vid Yale University samt Kungliga Konsthögskolan, och har ställt ut internationellt hos bland annat Kunst-Werke Berlin och Moderna Museet i Stockholm. I september i år tog han del i Statens Konstråds utställning Malmös Leende i, en utställning där internationella och svenska konstnärer intog Malmös offentliga rum.

Weng Cho Ray (född 1982, Taipei, Taiwan) är en grafisk designer baserad i Stockholm och Köpenhamn, vars praktik kan beskrivas som en hybrid mellan grafik och visuell kommunikation. Hennes intressen och erfarenheter omfattar inte bara dator- och pappersbaserat arbete, utan även mode- och textilvärlden. Ray är utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Ellen Cronholm (född 1971, Sollentuna, Sverige) är en grafisk konstnär, verksam i Stockholm. Med erfarenheter från Grafikskolan och Kungliga Konsthögskolan, samt undervisande i grafiska tekniker, besitter hon unika tekniska kunskaper som få andra konstnärer besitter. Hennes verk finns representerade hos bland annat Statens Konstråd, Moderna Museet och The British Museum. Hon har varit konstnärsmedlem hos Grafikens Hus sedan starten 1996, och utöver sitt egna konstnärskap arbetar hon även med restaureringsteknik på Moderna Museet i Stockholm.

Annu Vertanen (född 1960, Imtra, Finland) är en konstnär, utbildad vid Kankaanpää Art School, Lahti Art School samt Universitetet för Konst och Design i Helsingfors. I grunden är hon utbildad i måleri, men började intressera sig för grafik efter sin examen. Hon arbetar med minimalistiska, abstrakta träsnitt, där hon försöker överföra måleriets personlighet till träsnittet. Vertanens verk finns representerade i stor grad både i Sverige, Finland och internationellt.

Utöver dessa fyra konstnärer kommer Grafikens Hus även att sälja verk av bland annat Liv Strömqvist, Marie-Louise Ekman och Helene Billgren.

Samtal: DEN DEMOKRATISKA KONSTFORMEN

Torsdag 13e oktober
12.30-13.00
TALKS

Välkommen på samtalet Den demokratiska konstformen med Grafikens Hus, Saadia Hussain och Tindra Thor.

Sedan de grafiska tryckteknikerna först introducerades för västvärlden har de haft stor relevans för demokratibegreppet, och använts som ett verktyg för att sprida budskap och kunskap till en större massa. Grafikens intåg på konstmarknaden brukar beskrivas som ett demokratiserade av konsten, då flera fick möjligheten att både se och äga konst.

Vad är demokratisk konst idag? Hur arbetar samtida konstnärer som vill ta in begreppet i sitt skapande? Vad händer när serie- och gatukonstnärerna flyttar in på konstinstitutionerna? Och när konsten tar mer plats i det offentliga rummet? Under Grafikens Hus samtalspunkt på Affordable Art Fair kommer vi att tillsammans med Saadia Hussain, konstaktivist och Tindra Thor, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, undersöka hur dagens konst kan sprida budskap, synliggöra samhällsstrukturer och göra skillnad.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist, baserad i Stockholm och utbildad vid högskolan Konstfack i konst. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och uttrycka. Hon arbetar aktivt med egna soloprojekt samt leder kollektiva konstprojekt. Hon drivs starkt av att få fler människor att upptäcka skapandets kraft och har under de senaste 5 åren lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och utvecklat metoder samt lett processer som möjliggjort icke- professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och möjliggjort fler berättelser i de offentliga rummen och därmed debatten.

Tindra Thor är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholm Universitet. Hon arbetar i Vetenskapsrådsprojektet ”Cosmopolitanism from the Margins” med en avhandling om graffiti och gatukonst i Stockholm. Hennes forskningsintressen rör staden som politisk arena, urban subversivitet och kosmopolitiska potentialer i konstnärliga praktiker.

Samtalet modereras av Nina Beckmann och presenteras inne i TALKS, utanför F7 och F8 i tegelgången.

Biljetter

Köp biljetter till mässan här.

Varmt välkomna till Grafikens Hus monter på Affordable Art Fair 2016!