Andreas Nordström

Grafikens Hus nya utställning Fragments är en serie stora, rytmiska bilder utförda som djuptryck på bomullsväv. Konstnären bakom verken är den unge malmögrafikern Andreas Nordström.

Sedan 1997 har Andreas Nordström arbetat med en svit grafiska arbeten i det stora formatet, 245×125 m, som han kallar Fragments. Så här beskriver han själv bilderna i Fragmentsviten:

»Motiven bär alla upprepningen av linjen som gemensam nämnare. Linjer blir till mönster som aldrig förblir statiska utan förskjuts över bildytan. Viktigt här är också att dessa aldrig börjar eller slutar inom bildytan – det som visas är bara ett fragment av helheten. Kompositionen blir då på sätt och vis slumpmässig. Frågan om vad som finns utanför bilden blir också intressant; varför visas det som visas? ändras bilden utanför det som är synligt? tar den slut?

Ögats reaktion på mängden är också en väsentlig del i arbetena. Tack vare det stora formatet och det mönsterlika upprepningarna söker ögat fram över ytan, letar efter tyngd, början eller slut. Står man någorlunda nära kan vissa av bilderna frammana liknande effekter
för ögat som kvällstidningarnas 3D-bilder.«

Andreas Nordström är född 1968 och utbildad på Konstskolan i Kristianstad och Grafikskolan Forum i Malmö. Han har haft separatutställningar på bl a Galleri Ping-Pong och Forumgalleriet i Malmö och är representerad på Malmö Museum, Statens Konstråd, Ronneby kommun och Dalarnas landsting. Andreas Nordström är en konstnär som sökt nya vägar i sitt arbete med grafiken och bytt kopparplåten mot masonitskiva och papperet mot bomullsväv. De 8 bilderna i Fragments-sviten som visas i utställningen på Grafikens Hus är tryckta hos Ateljé Larsen i Helsingborg.