Artist-in-Residence: Ng’endo Mukii

– Efter branden i mars 2014 har Grafikens Hus fortsatt att arrangera Artist-in-Residence-projekt där konstnärer får möjlighet att utvecklas och arbeta under en period i konsthallens regi. Grafikens Hus vill fortsätta utforska framtidens grafik och bjuda in konstnärer som utvidgar våra referensramar och öppnar upp för nya samarbeten. Vi såg att Mukiis arbete med animation var en spännande grund för att också arbeta med grafik. Mukiis verk berör ämnen som hudfärg och migration, och det fanns en stor relevans i att lyfta hennes perspektiv här i Sverige, berättar Hanne Lindberg, curator och projektledare för Grafikens Hus.

Ng’endo Mukii är en prisbelönt kenyansk filmskapare vars arbeten sträcker sig från animationer till dokumentärer. Hon är utbildad vid Royal College of Art i London och Rhode Island School of Design och är nu verksam i Nairobi. I samverkan med Iaspisprogrammet, och med stöd av Kulturrådet samt Ann-Margret Lindells Stipendiefond, bjöd Grafikens Hus in Mukii till en månads Artist-in-Residence vistelse i Sverige under hösten 2015 för att utforska grafikens framtid. Vistelsen curerades av de grafiska formgivarna Hanne Lindberg och Parasto Backman.

Under sin residensvistelse arbetade Ng’endo Mukii med en film med animerade element, hon experimenterade med att skapa textur i grafikverkstaden samt initierade en diskussion om hur grafik kan användas i rörlig media, med utgångspunkt i sina egna verk där textur och lager är framträdande. Eftersom att Grafikens Hus inte hade en egen verkstad under vistelsen inleddes ett samarbete med Grafikskolan i Stockholm samt konstnären Virlani Rupini.

Ng’endo Mukiis verk utforskar identitetsfrågor och hur socialisation påverkar människors förhållande till varandra. I kortfilmer som Yellow Fever och This Migrant Business leker Mukii med representationen av verkligheten genom blandteknik, live-action och animation. Yellow Fever problematiserar den rådande synen på skönhet och ideal i förhållande till hudfärg – hur självbilden och den västerländska synen påverkas av att ursprungsbefolkningen historiskt framställts i media som ”Den andra”.

När Ng’endo Mukii var i Sverige höll hon bland annat att en föreläsning på Iaspis/Konstnärsnämnden, en föreläsning på Konstfack samt ledde en workshop för yrkesverksamma konstnärer, filmare och formgivare. Temat för workshopen var identitet och representation.

Om sin kortfilm Yellow Fever berättar Mukii;

– Jag är intresserad av hud och ras som begrepp, vad de innebär; av tankar och teorier som sytts in i vårt kött och som förändras i takt med tiden gång. Föreställningen om skönhet har blivit globaliserad, vilket likriktar vår längtan och stör människors självuppfattning världen över. I min film undersöker jag afrikanska kvinnors självbilder genom minnen och intervjuer; jag använder blandteknik för att beskriva denna nästan schitzofrena självsuggestering som jag och många andra har växt upp med.

Ng’endo Mukii (foto: Joerg KyasCanon)

Virlani o Ngendo trätryck

Virlani Rupini och Ng’endo Mukii vid trätryck på Grafikskolan i Stockholm.

Matts Husser och Ng'endo Mukii på Grafikskolan i Stockholm

Matts Husser och Ng’endo Mukii på Grafikskolan i Stockholm.

Besök Ng’endo Mukii’s hemsida här.


Fem frågor till curatorerna Hanne Lindberg och Parasto Backman

Inför residenset passade Grafikens Hus på att fånga upp Hanne Lindberg och Parasto Backman för att få veta lite mer om dem och deras tankar inför Ng’endo Mukiis Artist-in-Residence hos Grafikens Hus.

Vilka är ni, berätta.
Vi (Hanne Lindberg och Parasto Backman) är grafiska formgivare som samarbetar under namnet DOTTA DOOST STUDIO (utöver våra enskilda praktiker). DDS jobbar med både uppdrag och egenintiterade projekt sedan ca ett år tillbaka. I vårt arbete använder vi metoder för att synliggöra maktstrukturer och försöka förändra dessa. I designprocessen inkluderar vi queerfeministiska, postkoloniala och intersektionella perspektiv och översätter dem till praktiska strategier.

Vad tänkte ni när ni fick frågan att göra höstens Artist-in-Residence med Grafikens Hus?
Vi blev väldigt glada och såg det direkt som en möjlighet att få bjuda in en konstnär som utforskar ämnen som vi själva jobbar med och är intresserade av, och att få bidra till att lyfta sådan konst som behöver få större utrymme i vår kontext här i Sverige.
Det är extra privilegierat att få bjuda in icke-europeiska konstnärer, det gav oss möjlighet att blicka utåt och utvidga våra referensramar, något som både vi och Grafikens Hus och den allmänna svenska grafikscenen längtar efter tror vi.

Vad är viktigt för er att lyfta med ett Artist-in-Residence som detta?
Ng’endo Mukii blandar hantverksmässiga tekniker med digitala i sina animationer, vi tror att det är ett bra exempel på hur grafik kommer att utvecklas som konstform i framtiden. Mukii använder de olika teknikerna för att skapa förskjutningar av det dokumentära och politiska innehållet i hennes filmer och verken analyserar på ett kritiskt sätt aktuella politiska frågor som migration och hudfärg. Med tanke på det samtal som förs i Sverige just nu angående normkritik och bristen på demokratiska perspektiv i kultur och samhälle så är det viktigt att ta del av konst som behandlar liknande frågor men som har en annan lokal förankring än västerländsk.

Har ni någon förväntan på detta Artist-in-Residence? Berätta.
Det viktigaste med vistelsen är att Ng’endo Mukii och Andrew Kaggia skall arbeta med sitt filmprojekt och att konstnärer som verkar här skall få möjlighet att ta del av deras arbete på nära håll och knyta kontakter. Vi hoppas på att residenset bidrar med en ny dimension till den svenska debatten kring visuell kommunikation i relation till postkoloniala maktstrukturer och maktanalys.

Hur valde ni konstnär, hur gick ni till väga? Och hur kopplas detta till grafiken?
Eftersom projektet handlar om framtidens grafik så var det viktigt att inte i första hand leta efter konstnärer som enbart arbetar med grafik på ett traditionellt sätt, utan snarare fokusera på för oss intressanta konstnärskap där grafik skulle kunna finnas med som en del av andra metoder. Det finns en stor relevans i att här i Sverige lyfta de frågor som både Ng’endo Mukii och Andrew Kaggia diskuterar i sina verk, och de använder sig av en mängd av grafiska tekniker, både nära och långt ifrån de traditionella konstgrafiska teknikerna.

Vad händer under Ng’endo Mukiis vistelse?
I dagsläget; Ett artist talk av Ng’endo Mukii på Iaspis den 9e november kl 17 och ett på Konstfack (Open School) den 18e november kl 16.30. En endags-workshop med Ng’endo Mukii den 23e november och Open House den 29e november.

Dotta_Doost_Studio_Märta_Thisner

Curatorerna Hanne Lindberg & Parasto Backman (foto: Märta Thisner)


Grafikens Hus podcast med Ng’endo Mukii

GH_Podcast_cover_Ng'endoMukii_logo

Under Ng’endo Mukiis Artist-in-Residence på Grafikens Hus spelade Grafikens Hus VD Nina Beckmann in ett samtal med Mukii, som Grafikens Hus våren 2016 släppte som ett avsnitt av Grafikens Hus podcast. Under samtalet med berättar Mukii om sin uppväxt och väg till konstnärsyrket, och vi diskuterar vithetsnormen och politisk konst. Lyssna på avsnittet här.


Press

Det här kan vi förvänta oss av Grafikens Hus – Intervju med Ng’endo Mukii och Nina Beckmann av SVT Södertälje.

Hon gör film om feminism, rasism och hudblekning – Intervju med Ng’endo Mukii av Ida Therén för Dagens ETC.

Yellow Fever by Ng’endo Mukii – Intervju med Ng’endo Mukii av Fatima Osman för Kultwatch.


Ng’endo Mukiis residens på Grafikens Hus är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.