Artist-in-Residence: Saadia Hussain

Under våren 2016 gjorde Saadia Hussain ett Artist-in-Residence hos Grafikens Hus, som konstnärlig ledare för projektet Ut-Tryck! – ett kollektivt konstprojekt med syfte att ge unga tjejer från Södertälje plats i ett offentligt rum och miljö. Saadia är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist, baserad i Stockholm och utbildad vid National College of Art i Lahore och Konstfack. Hon har det senaste åren lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt, där tonvikt har legat på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Genom Saadias konstnärliga ledning erbjuds hennes medskapare att upptäcka sin egna kreativitet genom kollektivt skapande, vilket i sin tur möjliggör fler berättelser i de offentliga rummen. Inför residenset passade Grafikens Hus på att ställa fem frågor till Saadia:

Vad är det speciella med att jobba med just grafik tycker du?
Att jag kan experimentera med en och samma bild och framställa olika varianter för att hitta den exakta tonen jag vill ha i budskapet och uttrycket. För mig handlar grafik om mångfaldiga resultat och att få lämna avtryck.

Vilket är ditt favoritredskap när du skapar själv?
Att ha tränats i grafiktänk har hjälp mig i all mitt bildskapande både på mindre ytor samt större ytor såsom väggar där jag använder mig av stenciler en hel del. Jag har fördjupat mig en hel del i screentryck och kartongtryck och har båda teknikerna som mina favoriter.

Vad i de kollektiva processerna med unga människor tycker du är det speciella? Vad händer i gruppen?
Genom kollektiva skapandeprocesser så skapas ett tredje rum där man möts och delar en gemensam strävan och mål. Att ett vi skapas på lika villkor. Att man utvecklas till att både synliggjöra sin röst men även ser andras. Att alla i gruppen bär ett gemensamt ansvar och utvecklas i att samarbeta och hjälper varandra och blir stärkta tillsammans.

Du kallar dig konstaktivist, vad är det?
Att jag aktivt arbetar med konst som verktyg för att inkludera och aktivera fler för social förändring. Att jag tar och ger plats så att fler får plats.

Vad har du lärt dig av att jobba så mycket med unga människor som ofta inte har en röst i samhället?
Att jag fått lära kära känna dessa magiska människor som alla är rika på erfarenheter och berättelser. Att få dela ungas samtidsblick är otroligt värdefull. De kollektiva kreativa processerna är kunskapsutbyten, vi delar verktyg, makt och erfarenheter. Vi gör nya upptäckter om konst, om samhället, om oss… Att vi alla växer och växer ihop till en gemenskap! Att vi är starka tillsammans och kan förändra!


Newsletter_Fritidsgårdar_16

Ut-Tryck! – Ett konstprojekt med och av tjejer!

UT-TRYCK är ett kollektivt konstprojekt med syfte att ge unga tjejer från Södertälje plats i ett offentligt rum och miljö som genomfördes mellan april – juni 2016. Att möjliggöra och synliggöra röster och berättelser om samtiden och framtiden från ungas perspektiv. Att genom konst skapa, mötas och synliggöra individuella uttryck genom en konstnärlig kollektiv process och gestaltning.

Grafikens Hus genomförde ett uppsökande arbete för att mobilisera medskapare via de lokala fritidsgårdarna och tillsammans med Ung Fritid i Södertälje, Tjejhuset och andra relevanta organisationer. Syftet var att möta, informera, motivera och mobilisera 10-15 unga tjejer från olika socioekonomiska skilda delar av Södertälje till att medverka som medskapare i projektet.

Under olika idé- och målarverkstäder har medskaparna informerats, motiverats och inspirerats kring process, metod och verktyg. Varje verkstad har varit utformad att stegvis engagera medskaparna genom olika övningar till att fråga, fundera, formulera och skissa fram egna tankar och idéer. Syftet är att lyssna, berätta och samla in tankar och idéer till det kollektiva konstverket. Vad det ska berätta, synliggöra och uttrycka.

Parkour x 4 bild

I Parkourparken i Södertälje står idag en offentlig väggmålning producerad av Grafikens Hus i samarbete med skaparna Asha, Ranim, Pea, Ange Loïtha, Elsa, Ariel, Adewunmi, Josefine, Amar, Felicia, Elionore, Elin, Nagham, Linn, Charline, Marian, Vilma, Florine, Ewelina, Faiza, Catherine och Raqaiah, under konstnärlig ledning av Saadia Hussain.

Verket stod färdigt den 23e juni 2016 och invingdes av Anna Bohman Enmalm, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.

13516305_1133715566651958_2576504641317211224_n

Se mer av projektet Ut-Tryck! här.


Grafikens Hus podcast med Saadia Hussain

gh_podcast_cover_saadiahussain_logo
Efter Saadia Hussains residens på Grafikens Hus spelade vi in ett avsnitt av Grafikens Hus podcast med henne, för att höra mer av hennes konstaktivism samt fråga hur hon skulle göra, om hon liksom vi skulle bygga upp Grafikens Hus i Södertälje. Lyssna på avsnittet här.


Press

”Vi vill fånga upp tjejernas röster i Södertälje” – Intervju med Nina Beckmann och Saadia Hussain i LT.

Pernilla och Ranim ger Parkourparken ett lyft – Intervju med medskaparna Ranim Naablsi och Pernilla Westerlund i SVT Södertälje.


Saadia Hussains residens på Grafikens Hus är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.