Carl Fredrik Reuterswärd


Carl Fredrik Reuterswärd

 
Den stora donation som The Carl Fredrik Reuterswärd Art Foundation skänkte Grafikens Hus hösten 2013 försvann i lågorna då Grafikens Hus brann ned till grunden. Men tack vare en ny donation 2014 har nu Grafikens Hus en samling med ett brett spektrum av Carl Fredrik Reuterswärds grafiska blad, som omfattar fyra årtionden, från 1960-talet till 2000-talet. I samlingen finns både välkända teman som Rebus, Non-violence, Gulliver, Mellanrum och Kafka men också nya upptäckter i ett överraskande och omfattande konstnärsskap.

Under 2014, det år då Carl Fredrik Reuterswärd fyllde 80 år, visades två utställningar utifrån denna nya donation; Ljungbergmuseet i Småland samt på Gripsholms slott i Mariefred. I det Svenska galleriet på Gripsholms slott visades små svart-vita grafiska blad från början av 2000-talet. Bilder som är både personliga och utlämnande, gjorda med mycket humor och ironi. Efter en stroke 1989 upplevde Reuterswärd en stor frihet i sitt skapande genom hans nya redskap – en vänsterhand med egen fri vilja.

 

Carl Fredrik Reuterswärd, utställning på Grafikens Hus


Carl Fredrik Reuterswärd, även kallad CFR,
föddes 4 juni 1934 i Stockholm. CFR är en av vår tids mest uppmärksammade konstnärer och poeter, känd av många för sin knutna pistol mot våld som bland annat finns utanför FN-huset i New York. Verket tillkom som en omedelbar reaktion efter mordet på vännen John Lennon.

Carl Fredrik Reuterswärd började studera konst för Fernand Léger i Paris 1951. Åren därpå, 1952-1955 läste han vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där han sedan även arbetar som professor under åren 1965-1969. Hösten 1974 tillträdde han en gästprofessur vid Minneapolis konsthögskola i USA. 1989 drabbas han av en svår hjärnblödning som han mirakulöst reser sig ur och fortsätter att arbeta, nu med sin vänsterhand. Linjen förändrades, men hans olika teman levde rastlöst vidare. Gulliver, Kafka, Interletters, Numbers before Zero, Non Violence, Rebus…

CFR har under sina år som konstnär varit mycket produktiv med en bred och rik produktion i en rad olika riktningar och uttryck. Carl Fredrik Reuterswärd är i dag representerad av museer världen över.

Grafikens Hus har även grafiska blad av Reuterswärd till försäljning, kontakta oss för mer information.

 

Carl Fredrik Reuterswärd, Kafka

Carl Fredrik Reuterswärd, porträtt av Kafka