Czeslaw Slania

Czeslaw Slania har tio höga ordnar från en rad länder som visat sin uppskattning av hans gravyrkonst. Hans verksamhetsfält har sträckt sig över alla kontinenter. Varje år återvänder han dock några gånger på besök till sitt hemland Polen där han föddes nära Katowice 1921 och där han fullbordade sin konstnärliga utbildning i Krakow.

Sedan 40 år är han emellertid knuten till Posten i Sverige som utgjort basen för hans verksamhet och här har han utfört merparten av sin enorma produktion.

Czeslaw Slania är numera världens främste frimärksgravör med den mest omfattande verkförteckningen.
Han är framme vid sitt 1000:e frimärke, en nästan ofattbart hög siffra med tanke på den tid och
precision som varje gravyr kräver.
Många av Slanias finaste märken har varit tolkningar av kända konstnärers verk. För sitt 1000:e
frimärke har han valt mittstycket i David Klöcker Ehrenstrahls praktfulla plafondmålning Svenska
Konungars berömliga bedrifter i Drottningholms Slott.
Tolkningen av Ehrenstrahls målning har utförts i kombinationsteknik, stålgravyren har kompletterats
med färg i form av offsetlito och det är troligen världens största graverade frimärke.

Målningen innehåller ett myller av figurer, gudinnor, putti och det hemskt rytande nordiska lejonet.
Den stora skölden i metall med GC i namnskiffer; de svenska hjältekungarna Gustaver och Carlar, dominerar i målningens mitt och en dramatisk himmel med moln och stjärnor omsluter det hela. Att med en stickel och en stålplatta överföra denna väldiga målning till ett frimärke har varit en värdig utmaning för mästaren Czeslaw Slania.

Slania har också graverat Drottningholms Slott som det såg ut när målningen utfördes år 1695.

Nils G. Stenqvist