Elevarbeten från Konstakademin i Minsk

1 december 2007 – 6 januari 2008