Emilie Mottet och Damla Kilickiran

Emilie Mottet och Damla Kilickiran

Emilie Mottet och Damla Kilickiran är två unga konstnärer som tillsammans ställer ut i vår c/o-lokal hos Rammakarna i Stockholm. Mottet och Kilickiran har båda precis avslutat sina studier på Konstfack respektive Grafikskolan och var två av de sex studenter som tilldelades årets stipendium ur Ann-Margret Lindells Stipendiefond. Under invigningen, den 23 oktober kl 17, leder vd Nina Beckmann ett samtal med de båda konstnärerna. Utställningen pågår till den 7 december.

 Stipendiater 2014

Damla och Emilie mottog Stiftelsen Ann-Margret Lindells verkstadsstipendium 2014 vilket innebär en två veckor lång verkstadsvistelse under Grafikens Hus ledning. Grafikens Hus vill genom detta samarbete möta unga konstnärer, stimulera deras utveckling och uppmuntra till ett prövande inom de grafiska uttrycksmöjligheterna.

Damla Kilickiran, född 1991

Damla Kilickiran

Grafiker verksam i Stockholm. Hon har nyligen avslutat 2 års studier på Grafikskolan med inriktning konstgrafiska uttrycksformer. Damlas fokus ligger främst på screen och djuptryck (FP). Verken har ofta sin grund i teckning och utvecklas sedan med hjälp utav olika grafiska tekniker och resultatet som blir används som en grund eller utgångspunkt för någonting annat. Geometriska kompositioner, konstruktioner och esoteriska element är förekommande motiv.

Emilie Mottet, född 1984

Emilie Mottet

Illustratör och konstnär verksam i Stockholm. Hon är nyutexaminerad från masterprogrammet Visuell Kommunikation på Konstfack. Emilie har medverkat i flera grupputställningar och har nyligen arbetat med en utsmyckning av Tranan Bar i Stockholm. Mottet arbetar både digitalt och analogt och rör sig fritt mellan olika material och tekniker. Med kroppen i fokus skapar hon färgstarka bilder som utforskar genus och normativa roller och föreställningar.