En utställning om en bok

I december 1998 trycktes för första gången en bok i upplaga på Grafikens Hus. Det var bibliofilupplagan av Jan Fridegårds novell Eskilstunakniven, illustrerad av Torsten Jurell. Bokprojektet har sammanfattats i en utställning som under april visas i verkstaden på
Grafikens Hus.

Janne Svensson driver tillsammans med Janne Lundell antikvariat Bokstädet i Eskilstuna. Förutom två bok-kataloger per år har de båda också ägnat sig åt bokutgivning i liten skala. Tre små skrifter med lokalhistorisk anknytning till Eskilstuna hade förlaget gett ut, då projekt Eskilstunakniven inleddes. De båda Jannarna är också kulturansvariga i metallklubben på Volvo, där de arbetar till vardags. De anordnade en utställning i matsalen med verk av Torsten Jurell, en nu aktuell konstnär som just avslutat en två månaders utställning på Kulturhuset. Denna kontakt ledde till en förfrågan, om Torsten kunde tänka sig att illustrera en liten skönlitterär bok i förlagets skriftserie. Torsten accepterade, och projektet kom sedan att växa till ett samarbete mellan konstnären, förlaget och metallklubben, så att alla klubbens ca 1050 medlemmar kunde få ett gratisexemplar av den färdiga boken. Detta möjliggjordes genom ekonomiskt stöd av Statens kulturråd.

Förutom normalupplagan, som trycktes i 2000 ex, framställdes också en liten exklusivupplaga av boken. Denna trycktes på handgjort Lessebopapper, häftades för hand av bokbindarmästare Marlis Egli, och innehöll ett extra av konstnären handsignerat träsnitt. Inlagan till denna bok trycktes i verkstaden på Grafikens Hus i december 1998. Under arbetet utvecklades en önskan att på något sätt dokumentera bokprojektet för framtiden. Resultatet har blivit en liten vandringsutställning, som nu för första gången visas utanför Volvo. I åtta fotografiska bildsekvenser med förklarande text beskrivs projektet från novell i veckotidningen Vi 1941 till färdig bok. Alla väsentliga moment behandlas, konstnärens illustrering, det handgjorda papperet, boktrycket och häftningen.