Esther Pearl Watson & Mark Todd

Esther Pearl Watson & Mark Todd

Bilden: Esther Pearl Watson och Mark Todd

Ateljéstipendium

Grafikens Hus genomför ett ateljéstipendium i samarbete med Iaspis/Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer under oktober 2013.

Vi har bjudit in bildkonstnärerna och serietecknarna Esther Pearl Watson och Mark Todd från Los Angeles att arbeta i verkstaden på Grafikens Hus och bo i Mariefred under fyra veckor. Vår utställningsyta Stallgången LAB blev deras arbetsplats. Där LAB just står för det mer experimentella användandet av ett utställningsrum.

I detta fall var det vår önskan att främst påvisa den konstnärliga processen. Vi kan följa med i deras arbetsgång från skisser, via provtryck till färdiga konstverk. Känslan av att vara på besök i deras ateljé är starkt närvarande.

Det är samtidigt en studie i det lokala och för oss vardagliga livet i Mariefred. Genom Esther och Marks blick ser vi helt plötsligt vår omgivning med nya ögon. När de lyfter fram en serietidning från sent sjuttiotal, en knäckebrödförpackning från den lokala mataffären eller en bunt vykort med hästar på kan även vi se detta genom deras sätt att se.

Som något exotiskt. Något långt bort. Något annat. Vår vardag genom deras nyfikna blick. Därtill processad genom Grafikens Hus verkstad. I detta möte skapas något nytt. En skön mix av flera världar.