Flora Tinctoria Grafica, Växtfärgsträdgård för grafisk konst

Konstnären Emma Karp inledde 1999 projektet »Emmas trädgård« tillsammans med Grafikens Hus och trädgårdsanläggaren Helge Lundström. Syftet var och är att skapa en trädgårdsanläggning för växter som kan användas för framställning av giftfria färger, samt lägga upp ett system för färgernas användning inom grafiken. Trädgården fungerar som en materialresurs men är också ett illustrativt exempel. Den invigdes den 19 juni 1999 och döptes till Flora Tinctoria Grafica (lat. tinctura=färgning).

Under sommaren 2000 kommer ett urval helt nya grafiska verk, gjorda som screentryck med dessa giftfria växtfärger, att visas i Stallgången på Grafikens Hus. Konstnärerna är Maria Backström, Britta Henley, Emma Karp, Alexandra Kern, Vince Hazen, USA, och Phil Shaw, England.

Flora Tinctoria Grafica
Färgextraktet framställs genom kokning av odlat eller naturligt förekommande växtmaterial. Metoden är okomplicerad, billig och giftfri. Omedelbart efter kokningen används extraktet tillsammans med naturlig stärkelse, agar agar, liknande den som används vid klassiska japanska träsnitt. Färgen är unik och påminner något om akvarellfärg och går utmärkt att kombinera med andra vattenlösliga färger. Då den torkats och pulveriserats i en mortel är den användbar i alla färgmedier.

Phytochromography
Det är forskaren dr. Phil Shaw, Emma Karps läromästare och inspiratör, som har myntat termen Phytochromography för att beskriva processen att utvinna färg ur växter för grafiskt tryck (av grek. phyto=planta, chromo=färg, graphos=rista). Han undervisar vid Middlesex University i London, och har i flera års tid ägnat sig åt empirisk forskning med framställning av växtfärger. Särskilt har han inriktat sig på att hitta en ersättning för de fyra processfärgerna blått, rött, gult och svart. Mycket återstår men redan har Shaw lyckats framställa vattenbaserade screentrycksfärger, koppartrycksfärg baserad på vegetabilisk olja och högtrycksfärg för bl.a. träsnitt och boktryck.

Emma Karp, som belönades med Lilla Grafikpriset 1998, skadades under sin studietid på Konsthögskolan i Stockholm av giftiga materialkombinationer. I sitt sökande efter giftfria alternativ fann hon Phil Shaws kurs i Canada sommaren 1998 på skolan för Non Toxic Printmaking i Alberta. Phil och Emma har sedan haft två kurser i färgframställning på Grafikens Hus, och en ny planeras under sensommaren 2000.

Emma Karp och Gun Lindkvist, intendent

Projektet drivs med stöd från Konstnärsnämnden.
Utställningssponsorer är LRF och Rune Bengtsson, Alnarp.