Grafikskolan i Stockholm, en elevutställning

Grafikskolan i Stockholm är den enda konstskolan i Norden med inriktning på grafik. Skolan är treårig och belägen i Gubbängen utanför Stockholm. Sju tredjeårselever visar nu sina verk från avslutningsåret.

Möt Gy Dykert, Maria Hagelby, Britta Henley, Helena Johard, Jenny Olsson, Ulrika Persson och Robert Sundin.

Grafikskolan är en treårig konstutbildning med tonvikten lagd på grafik.
De två första åren rymmer grundläggande utbildning inom de traditionella grafiska teknikerna koppargrafik, litografi, serigrafi och träsnitt. Därutöver bedrivs undervisning i ämnena datorbearbetad bild, boktryck, konstteori och teckning (i allmänhet efter modell). Dessutom introduceras eleven i projektmetodik.

Gy Dykert

Robert Sundin

Jenny Olsson

Britta Henley

Maria Hagelby

Helena Johard

Ulrika Persson