Kjell Torriset, Tidvatten

En av den norska samtidskonstens viktigaste konstnärer – så karakteriseras den norske grafikern och målaren Kjell Torriset. På Grafikens Hus i Mariefred visas just nu en utställning med hans grafik: ett monumentalt verk i 40 delar skapat direkt för utställningshallen Stallgången.

Kjell Torriset föddes 1950 i Aalesund, Norge. Han fick sin konstutbildning i London i början av sjuttiotalet samt vid Statens Kunstakademi i Oslo. Sedan 1993 är East Sussex, söder om London, hans privata och konstnärliga boplats.

Kjell Torriset har sedan mitten av 80-talet rönt stora framgångar med sin konst, både i Norge och internationellt. Hans utsmyckningar kan bl a ses på Universitetsbiblioteket i Oslo. Där består verket av 836 tavlor som tillsammans utgör Norges största målning i offentlig miljö.

Torriset debuterade i början av 80-talet, i en tid då postmodernismen blev ett begrepp och satte sina spår i mer eller mindre spektakulära skepnader.
Hos Torriset finner man emellertid ingenting av detta. I hans bildspråk är den mänskliga gestalten ett centralt element. Tecknen i hans bilder är välgörande befriade från all symbolisk belastning och talar till oss med sinnenas och kroppens språk.