Klassiker

Sedan Grafikens Hus öppnade i maj 1996 har grafiksamlingen vuxit på ett överraskande sätt tack vare gåvor från generösa samlare och släktingar till avlidna konstnärer. Den i särklass största donationer kommer från Alfred Weingärtner, som strax efter invigningen skänkte Grafikens Hus 1.200 blad huvudsakligen äldre grafik: Hogarth och Daumier, kartor och affischer samt grafiklitteratur.

I Grafikens Hus grafiksamling finns också 460 nu verksamma konstnärer representerade med minst 3 blad vardera. Det är konstnärer från Sverige, Norden och länderna kring Östersjön. De är delägare i Grafikens Hus och har betalat för detta med sin grafik.

Vi inviger det nya Klassikerrummet med att visa svensk grafik från slutet av 1800-talet till våra dagar. Dessa blad kommer från husets grafiksamling och alla deltagande konstnärer är avlidna. Om våra besökare saknar vissa konstnärer eller tycker att de borde vara representerade med bättre verk, så kan bristerna bero på luckor i samlingen – luckor, som kan fyllas…

Axel Tallberg 1860-1928
Anders Zorn 1860-1920
Emil Johansson-Thor 1889-1958
C.O. Petersen 1881-1939
Harriet Löwenhielm 1887-1918
Ragnhild Nordensten 1888-1951
Annie Bergman 1889-1987
Axel Fridell 1894-1935
Reinhold von Rosen 1894-1961
Uno Stallarholm 1894-1974
Harald Sallberg 1895-1963
Björn von Rosen 1905-1989
Torsten Billman 1909-1989
Felix Hatz 1909-1999
Endre Nemes 1909-1985
Stig Åsberg 1909-1968
Lennart Gram 1910-1996
E. Wessel-Fougstedt 1915-1990
Pierre Olofsson 1921-1996
Bertil Lundberg 1922-2000
Birgit Skiöld 1923-1982
Börje Sandelin 1926-1970
Philip von Schantz 1928-1998
K. Abram-Nilsson 1931-1998
Björn Lindroth 1931-1999