Kyuhyung Cho

Grafikens Hus är glada över att för första gången i Sverige visa en separatutställning med den unge spännande konstnären Kyuhyung Cho.

Kyuhyung Cho är en mycket lovande konstnär och grafisk formgivare från Sydkorea som under sex veckor har arbetat i Grafikens Hus verkstad. Redan sommaren 2011 deltog Kyuhyung som en av fem stipendiater i vår grafikkurs för konststuderande. Han testade då de grafiska teknikerna och vi kunde då konstatera att flera av dem passade hans konstnärliga uttryck väldigt bra. Därför bjöd vi in Kyuhyung på nytt genom vårt Artist in Residence-program för att erbjuda honom möjlighet att fördjupa sig i grafiken och även ställa ut här i Grafikens Hus.

En viktig del av Kyuhyung Cho konstnärskap handlar om att vrida och vända på språkets betydelse. Vad händer om bokstäverna förvandlas, och istället ger mig som betraktare nya associationer, tankar och drömmar? Som betraktare kan jag skapa mig en helt ny berättelse som snarare bygger på min egen bakgrund än på de faktiska orden på pappret.

Kyuhyung Cho har skapat flera helt nya typsnitt och ett av dem har inspirerats av Carl von Linné och den svenska floran. Med hjälp av detta blomsteralfabet har konstnären förvandlat autentiska kärleksbrev till grafisk konst.

Välkomna till en vacker utställning om kärlek, språk och berättande.