Lena Cronqvist & Siv Johansson – konstnären och tryckaren

Lena Cronqvist, Skyddsängel. Torrnål 2011

Det är en stor glädje för Grafikens Hus att kunna ställa ut ett konstnärskap som har haft avgörande betydelse för samtidskonsten. Vi har fått möjlighet att göra en utställning med stora delar av Lena Cronqvists grafiska produktion. Vi visar även delar av Lena Cronqvists privata samling av egna skulpturer.

Som besökare kommer dörrar att öppnas till en rad teman som har varit centrala i Lena Cronqvist liv. Likt olika kapitel i en bok, leds besökaren genom hennes konstnärskap, vilket insisterar på att den privata erfarenheten är av allmänmänskligt intresse.

Sammanlagt visas mellan 80 och 90 verk i vår stora sal.

Siv Johansson är koppartryckaren som under mer än 30 år har förvandlat Lena Cronqvist magiska bildvärld till grafik av yppersta slag. Hon har genom åren samarbetat med många av Sveriges främsta konstnärer och nu även med en yngre generation som idag söker sig till hennes kunskap.

För att öka förståelsen för koppartryck lyfts Siv Johanssons egna verk och samarbeten fram i en kompletterande utställning där besökaren får en unik inblick i koppartryckarens yrke, liksom i arbetsprocessens olika skeden. I denna del av utställningen, som visas i övriga delar av huset, möts man av en blandning av färdiga verk och ”work in progress”. Publiken får med detta ett nytt perspektiv på den grafiska konstens tillblivelse och innersta väsen.
ARTIST IN RECIDENCE; 10 VECKOR – 10 KONSTNÄRER

Tillsammans med Siv Johansson har Grafikens Hus utvecklat ett mindre format för Artist in Residence, som innebär att 10 olika väletablerade konstnärer, under lika många veckor, får möjlighet att utveckla sina konstnärskap tillsammans med Siv.

De grafiska blad som blir till i detta arbete kommer efter hand att ställas ut i bottenvåningen på Grafikens Hus. Även detta blir en mycket spännande del av vårt sommarutbud, med helt nyproducerad grafisk konst, där dessutom publiken har haft tillträde till vår verkstad under produktionsprocessen.

EDITION GRAFIKENS HUS

Ett nytt grafiskt verk av Lena Cronqvist, Skyddsängeln, utgör grunden till en upplaga som Siv Johansson trycker exklusivt för Grafikens Hus i 30 exemplar. Denna bild blir en av 3-5 som tillsammans utgör 2011 års Edition Grafikens Hus. De övriga konstnärerna kommer att väljas ut bland de som arbetar med Siv Johansson under sommarens Artist in Residence-projekt.

SAMMANFATTNING

Lena Cronqvist har sedan sin debut 1965 varit en av Sveriges viktigaste och mest inflytelserika konstnärer. Det är av stor betydelse för Grafikens Hus att kunna erbjuda publiken ett konstnärskap av denna dignitet. Utställningen, som produceras av Grafikens Hus, kommer också att kunna erbjudas andra museer och konsthallar. Siv Johansson är en för många okänd, men omistlig del av svensk grafisk konsts historia. Tack vare hennes medverkan, kan vi erbjuda publiken en rad intressanta konstnärskap och dessutom lägga en grund för framtida samarbeten genom vårt Artist in Residence-projekt.

Lena Cronqvist vid sin ateljè på Sydkoster i norra Bohuslän

Tryckare Siv Johansson