Majla Zeneli

Porträttet har alltid intresserat henne. Ett slutet ögonblick med en mångfald av möjliga tolkningar. Ett vittnesmål av tid. Minsta förändring ger upphov till nya associationer. Majla Zeneli sammanfogar, delar upp och utforskar porträttet, ögonblicket och tiden.

Hon tillhör en ung ny generation som återupptäckt de klassiska teknikerna. I hennes fall den mödosamma mezzotinten som hon förnyar och behärskar till fulländning.

Majla Zeneli, Grafikens Hus i Mariefred

Bild: från serien ”Sixteen pictures of my soul”. Majla Zeneli, mezzotint, 2010-2012. Foto: Maria Pia Pianori.

 

Majla Zeneli, Grafikens Hus i Mariefred

Bild: Majla Zeneli. Foto: Maria Pia Pianori.

 

Mezzotint är en grafisk tryckmetod som skiljer sig från andra grafiska tekniker genom att de ljusa partierna arbetas fram ur en mörk yta och inte tvärtom. Kopparplåten bearbetas först i alla riktningar så att plåten blir uppruggad och kornig och därför vid tryckning ger ett fullständigt svart avtryck. Sedan poleras de ytor som skall vara ljusare fram ur svärtan. Ju mer ytan bearbetas desto ljusare blir dessa partier i trycket. Svenska konstnärer som använt sig av tekniken är bl.a. Carl Larsson och Jukka Vänttinen.