Maria Hordyj, Bellmansviten

Med sina 34 färgetsningar fångar Maria Hordyj in hela spännvidden i Carl Michael Bellmans värld. Vi ser människornas märkliga rörelser, hur dryckerna flödar i Bacchi tempel och vi hör hur musiken skruvas upp. Kärleken visar upp alla sina möjliga och omöjliga ansikten. Men mitt i livsberusningen tränger sig också något annat in: bakrusets ångest och dödsskräckens skuggor.

Hos både Bellman och Hordyj står humorn alltid vid förgängelsens sida. Detta förstående och förlösande skratt som kan avväpna verkligheten och som får oss att se människans mod och hennes drömmars längtan.

I bilderna finns även ett slags ’samtal’ med de andra av våra konstnärer som stått Bellman nära: Sergel och Peter Dahl bl.a. Men Maria Hordyjs Bellmansvit ger oss en, i alla avseenden, självständig bildvärld. Hon illustrerar egentligen Bellman, hon tolkar hans upplevelser och lägger dem rakt in i sina egna erfarenheter

Maria Hordyjs inlevelseförmåga i Bellmans värld är mycket expressiv och känslig. Samtidigt finns här också en hel del oväntade och nya vinklingar som naturligtvis kommer av att hon närmar sig Bellman utifrån polska erfarenheter. Hennes läsning av den svenske diktaren blir till ett öppet och generöst möte.

Maria Hordyj är född 1956 i Polen. Utbildad vid Konstakademien i Krakow 1976-81. Gäststudent i Stockholm 1982 och nu sedan många år bosatt i Sverige. Etsningarna i »Bellmansviten« har tillkommit i mitten av 1990-talet och publicerades i samband med att den första samlade översättningen av »Fredmans epistlar och sånger« gavs ut i Polen.

Thomas Kjellgren
Intendent