Mikael Wahrby

Mikael Wahrby, Semper Fidelis. Etsning 2008.

Bild: Mikael Wahrby, Semper Fidelis. Etsning 2008.

”Koppargrafik har i fyra decennier varit och är mitt konstnärliga verktyg. Jag avbildar ting och miljöer, vill lyfta fram tingen i sig, presentera dem i ett nytt ljus och betrakta dem i annorlunda vinklar. Idén till en bild kan vara något som jag ser, t.ex. ett mönster, en abstrakt skugga eller ett uttrycksfullt ting. Sättet på vilket solens ljus faller över ett föremål och bildar ett abstrakt mönster. Avbildandet är inte huvudsyftet. Det är i stället att undersöka de konstnärliga uttrycksmöjligheterna hos motivet. Inom den strikta kompositionen finns sedan all tänkbar frihet för abstraktioner. Att utifrån tingens, ljusets, reflexernas, dagrarnas och skuggornas kaos skapa en enhet, i en bild från svart till vitt.”

Mikael Wahrby

 

Nils G Stenqvists Minnesfond

Mikael Wahrby har tilldelats 2014 års utställningsstipendium ur Nils G Stenqvists Minnesfond. Stipendiet består av 20.000 kronor och en utställning, som i år arrangeras i samarbete med Grafikens Hus. Stipendiet tilldelas inte bara konstnärer som arbetar med grafik, utan även personer som gjort betydande insatser för att skapa möjligheter för och ge utrymme åt grafisk konst. Ordförande i Nils G Stenqvists minnesfond är Björn Krestesen.

Med utställningen ”Ljusets inflytande” sluts en cirkel. Stenqvist var en stor drivkraft i Grafikens Hus tillkomst och nu ställer årets stipendiat ur Nils G Stenqvists Minnesfond ut i konsthallens nya lokaler i Mariefred.

Mikael Wahrby

Bild: Mikael Wahrby. Fotograf: Christina Wallnér