Outi Heiskanen

I den finska samtidskonsten är Outi Heiskanen – eller Heis som hon skriver sig i sina etsningar – den verkliga »dynamon«, en alstrare som i sin egenskap av spännande gränsöverskridare är en ständig inspirationskälla. Hon är en viktig »urmoder« för den unga finska konsten.

I hennes grafiska värld blir det mesta möjligt. Rummen är upplösta och alla tillstånd ovissa. Samtidigt är allting mycket tydligt och klart. Här samlas lodjuret och snöleoparden tillsammans med människorna kring lägerelden; de två sovande glider på sin flotte nedför nattens flod och clownen Deis försjunker djupt in i sin egen imaginära värld. Alla de otroliga gestalterna kan nästan alltid namnges i verkligheten. Människorna och djuren ingår i nya och fantasifulla skepnader och de prövas i sina olika roller.

Outi Heiskanens moderna sagor är faktiskt helt verkliga. Fantasin och magin i dem bygger nämligen alltid på sådant som har utspelat sig i vardagen eller som finns i minnesflödet. Hon besitter därför också en stor rörlighet mellan de olika konstområden som hon använder sig av. Hon framstår samtidigt som en performance-konstnär, tecknare och fantasifull bokkonstnär. I olika installationer har hon även lyckats med konststycket att bygga permanenta luftslott och riskojor. I allt som hon gör visar hon att livet pågår – att det egentligen aldrig kan befinna sig någon annanstans.

Men grafiken är hennes verkliga livsnerv, till den svart-vita världen återkommer hon ständigt. Spontaniteten springer fram ur en bred och långvarigt förvärvad teknisk kunskap. Bilderna kretsar kring våra grundläggande teman: kärleken och sorgen, dödsnärvaron och födelseögonblicket. »I mina arbeten vill jag studera döendet, ensamheten, att ställa sig på sidan om och att bli ställd där, och tomheten«. Hon skulle lika gärna kunna ha sagt att hon studerar Livet.

Företrädesvis använder hon sig av små, etsade plåtar som hon både tekniskt och motivmässigt kombinerar så att de längre, sammanhängande berättelserna kan växa fram. Det är som om hon lägger en patiens som – tack och lov – aldrig kommer att gå ut. Patiensen är en livsnödvändighet för Outi Heiskanen. Hon har därför skapat sig en helt egen kortlek som innehåller oväntade bilder för patiensläggaren.

Outi Heiskanens grafiska bilder har dessutom en sällsynt förmåga att dyka upp där man minst väntar sig att få se dem. Hon fäster in bladen i andras böcker, som i ett oavslutat artists’ book projekt eller hänger hon upp sina lövtunna etsningar i svävande linor framför fönstren så att bilderna liksom genomlyses och framkallas direkt framför våra ögon. Hon gömmer bilderna i små, trånga lådor eller fäster in dem i drivhusliknande miljöer. Men sällan känns dessa arrangemang sökta eller utstuderade. Outi Heiskanens iscensättningar är alltid så självklara!

Det är förmodligen också i ett sådant perspektiv man skall se att Outi Heiskanen tidigt blev en av de centrala medlemmarna i den avantgardistiska gruppen Record Singers, Bellini-Akademien i Finland som, sedan 1973, har framträtt med sina oförutsägbara installationer, föreställningar, konserter och uppträden.

Ett av Record Singers mera minnesvärda projekt var Flyttbar Tuonela som installerades i parken till Helsingfors Stads Konstmuseum 1983. Outi Heiskanens bidrag var ett slags stort flygväsen som svepte över ett landskap av ris: »Risen är vackra och man kan göra kojor av dem, i varje fall ger de en modell när grafikern söker linje: jag vill följa den slingrande och nyckfulla stigen i risets frivillighet. Riset är övergivet som byggnadsmaterial, men när man skapar bilder visar det linjen. Risen är inom räckhåll för mina krafter och händer«

I enkelhet och mångtydighet?där ligger kanske hela hemligheten i Outi Heiskanens bildvärld. Hennes utgångspunkt är alltid tomheten, något som hon ofta slår fast. Men det är en tomhet som är ett mycket aktivt tillstånd. Vi ser, precis som hon själv, den fullt upplysta plåten, vi följer de första livgivande linjerna och förstår det livstillstånd som en finlandssvensk poet har beskrivit så här:

I tomma rum har alltid
någon funnits
har alltid någon kommit
på besök
och ändrat allt

Just så förändrande är Outi Heiskanens besök i vårt synfält. Ett möte med hennes grafiska världar kan bli fullständigt genomgripande!

Thomas Kjellgren

Outi Heiskanen är född 1937 i Mikkeli. 1956?59 studier på Konstindustriella skolan, teckningslärarlinjen. 1965 återvänder hon till samma skola där hon, fram till 1970, undervisas i grafik av Pentti Kaskipuro i den berömda s.k. Mästare K’s skola. 1971 första separatutställningen i Off Gallery i Nürnberg. Därefter många utställningar runt om i världen, bland annat i Belgien, Island, Frankrike och Ryssland. I Sverige har hon tidigare visat sina bilder i Göteborgs Konstmuseum och i Nationalgalleriet i Stockholm.

Outi Heiskanen har tilldelats flera utmärkelser för sin grafik: första pris i de internationella biennalerna i Liège, Bradford, Jyväskylä och Baden-Baden. 1986 valdes hon till Årets Konstnär i Finland. 1992 utnämndes hon till professor vid grafiska linjen vid Bildkonstakademien i Helsingfors. Hon har företagit långa och för hennes bildvärld viktiga resor till Indien, Nepal, Sikkim och Grönland. Numera är hon växelvis bosatt på Gotland och i Finland.