Öyvind Fahlström, samlad grafik och multiplar

Öyvind Fahlström var pionjär inom många konstområden under efterkrigsperioden, och en av de få som befann sig i främsta ledet även i det internationella konstlivet med utställningar i USA, Europa och Sverige.

Fahlström representerade något av det bästa i 60-talets gränsöverskridande kulturklimat—avancerad modernism, politisk medvetenhet, internationalism och en febril önskan att förena konst, liv och samhälle. I hans tidstypiska strävan att nå ut till en stor publik kom grafik och multiplar att inta en särställning.
Utställningen omfattar hela Fahlströms produktion av grafik och multiplar, 31 verk skapade mellan 1954–1976 och täcker därmed in större delen av Fahlströms utveckling från teckenmåleriet till de verk han avslutade strax före sin död.

Öyvind Fahlström beskrivs ibland som den förste multikonstnären. Hans konstnärskap omfattar måleri, poesi, essäer, pjäser för scen och radio, film, happenings, skulptur och installationer. I utställningen kan man även lyssna till verk för radiomediet.

Under 60-talet gjorde och medverkade Fahlström i ett flertal happenings bl a på Moderna museet. I performancekonsten kan man söka även konstfilmens
idéhistoriska rötter. Och följaktligen producerade Fahlström egna kortfilmer, som nu har uppmärksammats i shoot, Sveriges första Konstfilmfestival i Malmö (februari 2000) där två av hans filmer visades i samband med ett seminarium om hans filmskapande.

Öyvind Fahlström föddes i São Paulo i Brasilien 1928 och kom till Sverige som 11-åring. Från 1961 bodde han i USA under vinterhalvåret och i Sverige och Italien på sommaren.

I New York kom han att ingå i kretsarna kring kända popkonstnärer som Rauschenberg, Johns, Oldenburg, Rosenquist m fl. Själv var han aldrig en renodlad popkonstnär. Hans bruk av serietidningar och annan populärkultur liknar popkonstens medan hans intresse för språket och spel som en organiserande princip ligger närmare konceptkonsten.

Fahlström var som konstnär autodidakt, men hade akademiska studier i konsthistoria och klassisk fornkunskap.

Han lanserade begreppet »konkret poesi« och 1954 publicerade han ett Manifest med titeln »Hätila ragulpr på fåtskliaben«. Inom den konkreta poesin var ordens och meningarnas visuella form lika viktig som ordens innebörd.

Utställningen är producerad av Riksutställningar och sammanställd i nära samarbete med Sharon Avery-
Fahlström. Den kommer att turnera till slutet av 2001 då den blir en av invigningsutställningarna på Baltic Centre, Gateshead, England.