Per Svensson, Stenblommor

Per Svensson (f. 1935) har skapat en egen bildvärld i vilken han använder olika utsnitt från växt- och djurriket. Djurens form och det hotfulla uttrycket har verkat inspirerande på konstnären. De uppförstorade insekterna kommer oss nära. Bilderna är emellertid inte realistiskt utformade utan snarare lätt surrealistiska visioner. Per Svensson laborerar också med olika bildplan och med förskjutningar. I hans grafik finns uttryck för förgängelse, aggressivitet och grymhet, men också skönheten och kärleken ryms i det naturens mikrokosmos han visar fram. Per Svensson arbetar i mjukgrund, etsning och akvatint. Hans tekniska kunnande är väl värt ett närstudium. Under senare tid har han också gjort stora grafiska blad i färg vilkas motiv förefaller vara hämtade från tropikernas djungler.

(ur Jane Rothlinds ”Svartvit grafik”)